DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Shell Nederland Raffinaderij Bv

Vondelingenweg 6013196KK Vondelingenplaat Rt

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Milieumeldingen

Visuele hinder door affakkelen bij Shell

Rotterdam

Sinds 18.50 uur meldden inwoners uit Hoogvliet overlast door fakkelactiviteit bij Shell Pernis.

Meldingen over laagfrequent geluid

Meerdere wijken

De DCMR ontvangt klachten uit Vlaardingen en Schiedam over laagfrequent geluid. De bron is Shell Nederland Raffinaderij in Pernis.

CIN G4 melding van Shell in Pernis

Meerdere wijken

Op vrijdag 8 november 2019 ontving de DCMR om 15.43 uur een CIN G4-melding (Gevaarlijke gevolgen binnen de inrichting of overige (potentieel) gevaarlijke gevolgen) van Shell Nederland Raffinaderij B.V. aan de Vondelingenweg in Pernis.

Bestuurlijke sancties

21-1-2019
Datum sanctie:21 januari 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:vergunningvoorschrift over het gebruik van een fakkel werd overtreden
Status:Bezwaartermijn