DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Shell Nederland Raffinaderij Bv

Vondelingenweg 6013196KK Vondelingenplaat Rt

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Milieumeldingen

Kans op extra fakkelgeluid van Shell Pernis

Meerdere wijken

Shell Pernis laat weten dat donderdag 20 augustus gepland onderhoud wordt uitgevoerd aan één van de installaties. De kans op geluidshinder is daarbij aanwezig.

Overlast in Schiedam, Hoogvliet, Vlaardingen en Spijkenisse door affakkelen bij Shell Pernis

Meerdere wijken

Bij de meldkamer van de DCMR zijn vanaf 19:30 uur, 20 klachten ingediend vanuit Schiedam, Hoogvliet, Vlaardingen en Spijkenisse over visuele hinder vanwege affakkelen bij Shell Pernis. Vanuit Hoogvliet wordt ook geluidsoverlast gemeld.

Geluidsoverlast in Pernis en Hoogvliet

Pernis

Tussen 21:45 uur en 22:15 uur zijn 16 klachten ingediend bij de meldkamer van de DCMR over een bulderend geluid.

Bestuurlijke sancties

21-1-2019
Datum sanctie:21 januari 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:vergunningvoorschrift over het gebruik van een fakkel werd overtreden
Status:Bezwaartermijn