DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Shell Nederland Raffinaderij Bv

Vondelingenweg 6013196KK Vondelingenplaat Rt

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

21-1-2019
Datum sanctie:21 januari 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:vergunningvoorschrift over het gebruik van een fakkel werd overtreden
Status:Bezwaartermijn
30-11-2018
Datum sanctie:30 november 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:vergunningvoorschrift over het doen van een CIN-melding is overtreden
Status:Bezwaarprocedure