DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Shell Nederland Raffinaderij Bv

Vondelingenweg 6013196KK Vondelingenplaat Rt

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Milieumeldingen

Geluidsoverlast in Pernis en Hoogvliet

Pernis

Tussen 21:45 uur en 22:15 uur zijn 16 klachten ingediend bij de meldkamer van de DCMR over een bulderend geluid.

Geluidsoverlast in Pernis en Hoogvliet

Pernis

Bij de meldkamer van de DCMR zijn tussen 23:00 uur en 23:50 uur, 17 klachtmeldingen ingediend over een bulderend lawaai vanwege Shell Pernis.

Visuele hinder door affakkelen bij Shell

Rotterdam

Sinds 18.50 uur meldden inwoners uit Hoogvliet overlast door fakkelactiviteit bij Shell Pernis.

Bestuurlijke sancties

20-1-2019
Datum sanctie:20 januari 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:vergunningvoorschrift over het gebruik van een fakkel werd overtreden
Status:Bezwaartermijn