DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Tank Cleaning Europoort B.V.

Moezelweg 1513198LS Europoort Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

19-4-2017
Datum sanctie:19 april 2017
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:het onvergund accepteren van drie vrachten hemelwater/terreinwater van derden in samenhang met vergunningvoorschrift 1.1.1 en 1.1.2 van de  omgevingsvergunning van 11 oktober 2010
Status:Bezwaartermijn