DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

TEAM Terminal bv

Rijndwarsweg 33198LK Europoort Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

15-8-2019
Datum sanctie:15 augustus 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van bepalingen van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 in verband met de aanwezigheid van brandbestrijdingsmiddelen
Status:Bezwaartermijn