DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Verbrugge Scaldia Terminals B.V.

Luxemburgweg 24455TM Nieuwdorp

Veiligheidsregio Zeeland

Bestuurlijke sancties

14-1-2021
Datum sanctie:14 januari 2021
Bevoegd gezag:provincie Zeeland
Overtreding:Overtreding van vergunningvoorschrift over opruimen van morsverliezen
Status:Vastgesteld