DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Transport Sanering Milieu B.V.

Nieuwe Waterwegstraat 23 Schiedam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

7-2-2019
Datum sanctie:7 februari 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Bepaling van het Activiteitenbesluit milieubeheer over het verbod om afvalstoffen te mengen met andere afvalstoffen werd overtreden
Status:Bezwaartermijn