DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

TW Restaurant

Mauritsweg 24 Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

7-12-2020
Datum sanctie:7 december 2020
Bevoegd gezag:gemeente Rotterdam
Overtreding:Overtreding van artikel 3.132 van het Activiteitenbesluit juncto artikel 3.103, eerste lid, van de Activiteitenregeling
Status:Bezwaartermijn