DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

uRecycle B.V.

Elbeweg 1103198LC Europoort Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

20-5-2020
Datum sanctie:20 mei 2020
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van artikel 2.1 eerste lid, onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vanwege het onvergund opslaan van grote hoeveelheden verschillende typen batterijen en accu’s.
Status:Handhavingsbeschikking
Download:Geanonimiseerd urecycle 20052020.pdf