DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Vabix Holding bv

Driemanssteeweg 5603084CB Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

11-7-2019
Datum sanctie:11 juli 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van een bepaling van de regeling risico’s zware ongevallen 2015 over het hebben van een actuele kwantitatieve risico-analyse
Status:Bezwaartermijn