DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Wilhelmsen Ships Service B.V.

WILLEM BARENTSZSTRAAT 503165AB Rotterdam Albrands

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

29-7-2015
Datum sanctie:29 juli 2015
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:In het CRP journaal 'Gevaarlijke stoffen' zijn gegevens vermeld die niet overeenkomen met de feitelijke opslag van gevaarlijke stoffen binnen de inrichting.
Status:Handhavingsbeschikking
Download:handhavingsbesluit-wilhelmsen-ship-services-b.v-29-juli-2015.pdf