DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Zeeland Refinery N.V.

Luxemburgweg 14455TM Nieuwdorp

Veiligheidsregio Zeeland

Bestuurlijke sancties

30-12-2020
Datum sanctie:30 december 2020
Bevoegd gezag:provincie Zeeland
Overtreding:Overtredingen van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 m.b.t. de inhoud van het preventiebeleid voor zware ongevallen en het veiligheidsrapport
Status:Vastgesteld