DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Handhavingsbeschikkingen

DCMR inspecteert bedrijven die onder het bevoegd gezag vallen van de provincies Zuid-Holland en Zeeland en de gemeenten binnen ons werkgebied. Overtreedt een bedrijf de milieu- en veiligheidsregels, dan treedt DCMR op. Op deze pagina vindt u een overzicht van de handhavingsbeschikkingen, die opgelegd zijn door de provincies en de gemeente Rotterdam.

Achtergrond

DCMR houdt toezicht bij meer dan 26.000 bedrijven. Wij doen dit voor de provincies Zuid-Holland en Zeeland en 15 gemeenten. Wanneer een bedrijf de milieu- en veiligheidsregels overtreedt, dan kan DCMR een sanctie opleggen namens de provincie of een van de gemeenten. Met een handhavingsbeschikking legt DCMR een bedrijf een last onder dwangsom of bestuursdwang op.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de handhavingsbeschikkingen die DCMR namens de provincies Zuid-Holland en Zeeland en de gemeente Rotterdam heeft opgelegd. Handhavingsbeschikkingen van de overige gemeenten worden (nog) niet op deze pagina gepubliceerd.  

Over dit overzicht

Onderstaande bedrijven hebben namens de provincies Zuid-Holland en Zeeland of de gemeente Rotterdam een handhavingsbeschikking ontvangen.

Bedrijven die het niet eens zijn met een opgelegde handhavingsbeschikking, kunnen bezwaar maken. Zolang deze bezwaartermijn loopt, wordt de beschikking nog niet gepubliceerd. De handhavingsbeschikking wordt intussen wel uitgevoerd. Wanneer de bewaartermijn voorbij is, kunt u een pdf van de beschikkingen inzien die namens de provincie Zuid-Holland of de gemeente Rotterdam zijn opgelegd. Integrale publicatie van de handhavingsbeschikkingen die namens de provincie Zeeland zijn opgelegd, vindt vooralsnog niet plaats. Van deze beschikkingen wordt slechts een korte zakelijke samenvatting gegeven.

1-3-2021 Koole Tankstorage Botlek B.V.
Bedrijf:Koole Tankstorage Botlek B.V.
Oude Maasweg 6
3197KJ Botlek Rotterdam
Datum sanctie:1 maart 2021
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtredingen van het Brzo 2015: De procedure voor de planning van wijzigingen wordt onvoldoende toegepast. Niet alle dragende constructies en/of installaties ten gevolge van hittestraling zijn fire-safe uitgevoerd. Niet aantoonbaar dat het geformuleerde preventiebeleid voor zware ongevallen met het veiligheidsbeheerssysteem adequaat wordt uitgevoerd.
Status:Bezwaartermijn
19-1-2021 Europees Massagoed-Overslagbedrijf (EMO) B.V.
Bedrijf:Europees Massagoed-Overslagbedrijf (EMO) B.V.
Missouriweg 25
3199LB MAASVLAKTE ROTTERDAM
Datum sanctie:19 januari 2021
Bevoegd gezag:gemeente Rotterdam
Overtreding:Overtredingen van vergunningvoorschriften die zien op het niet afdoende voorkomen van stofverspreiding bij het laden en lossen van schepen.
Status:Bezwaartermijn
14-1-2021 Verbrugge Scaldia Terminals B.V.
Bedrijf:Verbrugge Scaldia Terminals B.V.
Luxemburgweg 2
4455TM Nieuwdorp
Datum sanctie:14 januari 2021
Bevoegd gezag:provincie Zeeland
Overtreding:Overtreding van vergunningvoorschrift over opruimen van morsverliezen
Status:Vastgesteld
11-1-2021 Bas van den Ende Recycling B.V.
Bedrijf:Bas van den Ende Recycling B.V.
Nieuw Oranjekanaal 75
3151XL Hoek van Holland
Datum sanctie:11 januari 2021
Bevoegd gezag:gemeente Rotterdam
Overtreding:Niet voorkomen van zwerfafval binnen een straal van 25 meter van het bedrijf
Status:Handhavingsbeschikking
Download:Geanonimiseerd_9773552 bvde.pdf
4-1-2021 Africa Cars Export
Bedrijf:Africa Cars Export
Overschieseweg 24
3044EE Rotterdam
Datum sanctie:4 januari 2021
Bevoegd gezag:gemeente Rotterdam
Overtreding:1. Het zonder omgevingsvergunning inzamelen van consumentengoederen waarvan de houder zich heeft ontdaan. 2. Het op verkeerde wijze opslaan van accu’s. 3. Zonder bodembeschermende voorzieningen opslaan van jerrycans met gevaarlijke stoffen en motorblokken. 4. Het niet melden en opruimen van morsingen.
Status:Handhavingsbeschikking
Download:Geanonimiseerd_9780382.pdf
30-12-2020 Zeeland Refinery N.V.
Bedrijf:Zeeland Refinery N.V.
Luxemburgweg 1
4455TM Nieuwdorp
Datum sanctie:30 december 2020
Bevoegd gezag:provincie Zeeland
Overtreding:Overtredingen van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 m.b.t. de inhoud van het preventiebeleid voor zware ongevallen en het veiligheidsrapport
Status:Vastgesteld
30-12-2020 Cargill B.V.
Bedrijf:Cargill B.V.
Nijverheidsstraat 1
4551LA Sas van Gent
Datum sanctie:30 december 2020
Bevoegd gezag:provincie Zeeland
Overtreding:Niet alle veiligheidskritische apparatuur is in het onderhoudsmanagementsysteem opgenomen
Status:Vastgesteld
30-12-2020 Koole Tankstorage Botlek B.V.
Bedrijf:Koole Tankstorage Botlek B.V.
Oude Maasweg 6
3197KJ Botlek Rotterdam
Datum sanctie:30 december 2020
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Uitvoeren van bouwactiviteiten zonder vergunning
Status:Handhavingsbeschikking
Download:Geanonimiseerd_972638 Koole.pdf