DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Overzicht opgelegde handhavingsbeschikkingen

In het werkgebied van de DCMR komen bedrijven voor die onder het bevoegd gezag van de provincie Zuid-Holland vallen. Op deze pagina treft u een overzicht aan van de handhavingsbeschikkingen die de provincie heeft opgelegd aan een aantal van deze bedrijven.

Achtergrondinformatie

De DCMR inspecteert deze bedrijven op naleving van milieu-en veiligheidsregels. Overtreedt een bedrijf deze regels, dan treedt de DCMR op namens de provincie en wordt een handhavingsbeschikking opgelegd. Zoals een last onder dwangsom of bestuursdwang. Hieronder staat een overzicht van de handhavingsbeschikkingen die naar de bedrijven zijn gestuurd.

Over dit overzicht

Hieronder staat een overzicht van de verzonden handhavingsbeschikkingen, waarvan het voornemen is deze openbaar te maken. Zolang de bezwaarprocedure loopt wordt de handhavingsbeschikking nog niet gepubliceerd. En is deze dus ook nog niet aanklikbaar. Kijk voor meer informatie op onze pagina over handhavingsbeschikkingen.

5-12-2019 Alco Energy Rotterdam B.V.
Bedrijf:Alco Energy Rotterdam B.V.
Merwedeweg 10
3198LH Europoort Rotterdam
Datum sanctie:5 december 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van bepalingen van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer over het meten van luchtemissies
Status:Bezwaartermijn
28-11-2019 LBC Rotterdam B.V.
Bedrijf:LBC Rotterdam B.V.
Oude Maasweg 4
3197KJ Botlek Rotterdam
Datum sanctie:28 november 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:onderhoud aan apparatuur wordt niet altijd tijdig en volgens de onderhoudsstrategie uitgevoerd
Status:Bezwaartermijn
12-11-2019 VPR Energy B.V.
Bedrijf:VPR Energy B.V.
Neckarweg 5
3198LJ Europoort Rotterdam
Datum sanctie:12 november 2019
Bevoegd gezag:Provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van een vergunningvoorschrift over de emissie van SO2
Status:Bezwaartermijn
31-10-2019 Nijman/Zeetank Onroerend Goed BV
Bedrijf:Nijman/Zeetank Onroerend Goed BV
Wattweg 2
3208KH Spijkenisse
Datum sanctie:31 oktober 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Het zonder vergunning stallen van lege ongereinigde LNG-tankwagens/containers en overtreding van een vergunningvoorschrift over het hebben van bepaalde blusvoorzieningen.
Status:Bezwaartermijn
24-10-2019 Farm Frites B.V.
Bedrijf:Farm Frites B.V.
Molendijk 108
3227CD Oudenhoorn
Datum sanctie:24 oktober 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van een bepaling van de Wet bodembescherming over het doen van een melding over het verrichten van handelingen in verontreinigde bodem. Aan de aannemer die het werk uitvoerde, is eveneens een last onder dwangsom opgelegd.
Status:Bezwaartermijn
23-10-2019 Air Liquide Nederland B.V.
Bedrijf:Air Liquide Nederland B.V.
Merseyweg 10
3197KG Botlek Rotterdam
Datum sanctie:23 oktober 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van bepalingen van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer over het meten van luchtemissies
Status:Bezwaartermijn
13-9-2019 Esso Raffinaderij (Nederland) B.V.
Bedrijf:Esso Raffinaderij (Nederland) B.V.
Botlekweg 121
3197KA Rotterdam
Datum sanctie:13 september 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van een vergunningvoorschrift dat bepaalt dat doorvoeringen door een putdijk vloeistofkerend moeten zijn
Status:Handhavingsbeschikking
Download:837463.pdf
2-9-2019 DuPont de Nemours (Nederland) B.V.
Bedrijf:DuPont de Nemours (Nederland) B.V.
Baanhoekweg 22
3313LA Dordrecht
Datum sanctie:2 september 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van bepalingen van het Activiteitenbesluit milieubeheer betreffende monitoringseisen
Status:Handhavingsbeschikking
Download:DuPont LOD.pdf