DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Overzicht opgelegde handhavingsbeschikkingen

In het werkgebied van de DCMR komen bedrijven voor die onder het bevoegd gezag van de provincie Zuid-Holland vallen. Op deze pagina treft u een overzicht aan van de handhavingsbeschikkingen die de provincie heeft opgelegd aan een aantal van deze bedrijven.

Achtergrondinformatie

De DCMR inspecteert deze bedrijven op naleving van milieu-en veiligheidsregels. Overtreedt een bedrijf deze regels, dan treedt de DCMR op namens de provincie en wordt een handhavingsbeschikking opgelegd. Zoals een last onder dwangsom of bestuursdwang. Hieronder staat een overzicht van de handhavingsbeschikkingen die naar de bedrijven zijn gestuurd.

Over dit overzicht

Hieronder staat een overzicht van de verzonden handhavingsbeschikkingen, waarvan het voornemen is deze openbaar te maken. Zolang de bezwaarprocedure loopt wordt de handhavingsbeschikking nog niet gepubliceerd. En is deze dus ook nog niet aanklikbaar. Kijk voor meer informatie op onze pagina over handhavingsbeschikkingen.

13-11-2018 Vecom Group B.V.
Bedrijf:Vecom Group B.V.
Mozartlaan 3
3144NA Maassluis
Datum sanctie:13 november 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:enkele vergunningvoorschriften over de opslag en etikettering van gevaarlijke stoffen werden overtreden
Status:Bezwaartermijn
6-11-2018 Emerald Kalama Chemical B.V.
Bedrijf:Emerald Kalama Chemical B.V.
Montrealweg 15
3197KH Botlek Rotterdam
Datum sanctie:6 november 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:enkele artikelen van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer over het meten van bepaalde luchtemissies werden overtreden
Status:Bezwaartermijn
6-11-2018 Vopak Terminal Europoort B.V.
Bedrijf:Vopak Terminal Europoort B.V.
Moezelweg 75
3198LS Europoort Rotterdam
Datum sanctie:6 november 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:enkele opslagtanks zijn zonder omgevingsvergunning milieu in werking
Status:Bezwaartermijn
4-10-2018 AVR-Afvalverwerking B.V.
Bedrijf:AVR-Afvalverwerking B.V.
Prof. Gerbrandyweg 10
3197KK Botlek Rotterdam
Datum sanctie:4 oktober 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:in strijd met een ingediende melding wordt gebaald afval (waaronder huishoudelijk afval) opgeslagen in het zogenoemde UK-houtvlak nabij de Bio Energie Centrale
Status:Bezwaartermijn
3-10-2018 Gunvor Petroleum Rotterdam B.V.
Bedrijf:Gunvor Petroleum Rotterdam B.V.
Moezelweg 255
3198LS Europoort Rotterdam
Datum sanctie:3 oktober 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:het vergunningvoorschrift over het voorkomen dan wel tot een minimum beperken van geurhinder in de woonomgeving werd overtreden
Status:Bezwaartermijn
29-8-2018 Gunvor Petroleum Rotterdam B.V.
Bedrijf:Gunvor Petroleum Rotterdam B.V.
Moezelweg 255
3198LS Europoort Rotterdam
Datum sanctie:29 augustus 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:gegevens over een voorval binnen de inrichting zijn niet zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag gemeld, dit is een overtreding van artikel 17.2, tweede lid, van de Wet milieubeheer
Status:Bezwaartermijn
17-8-2018 Vopak Terminal Europoort B.V.
Bedrijf:Vopak Terminal Europoort B.V.
Moezelweg 75
3198LS Europoort Rotterdam
Datum sanctie:17 augustus 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:enkele emissie-eisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer worden overtreden
Status:Bezwaartermijn
5-7-2018 Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. (Europoort)
Bedrijf:Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. (Europoort)
Merwedeweg 21
3198LH Europoort Rotterdam
Datum sanctie:5 juli 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:uit een incident waarbij chloor is vrijgekomen is gebleken dat niet alle maatregelen zijn genomen om de kans op een zwaar ongeval te voorkomen
Status:Bezwaartermijn