DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Handhavingsbeschikkingen

DCMR inspecteert bedrijven die onder het bevoegd gezag vallen van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten binnen ons werkgebied. Overtreedt een bedrijf de milieu-en veiligheidsregels, dan treedt DCMR op. Op deze pagina vindt u een overzicht van de handhavingsbeschikkingen, die opgelegd zijn door de provincie en de gemeente Rotterdam.

Achtergrond

DCMR houdt toezicht bij meer dan 26.000 bedrijven. Wij doen dit voor de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. Wanneer een bedrijf de milieu- en veiligheidsregels overtreedt, dan kan DCMR een sanctie opleggen namens de provincie of een van de gemeenten. Met een handhavingsbeschikking legt DCMR een bedrijf een last onder dwangsom of bestuursdwang op.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de handhavingsbeschikkingen die DCMR namens de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam heeft opgelegd. Handhavingsbeschikkingen van de overige gemeenten worden (nog) niet op deze pagina gepubliceerd.

Over dit overzicht

Onderstaande bedrijven hebben namens de provincie Zuid-Holland of de gemeente Rotterdam een handhavingsbeschikking ontvangen. Het voornemen is om deze beschikkingen openbaar te maken.

Bedrijven die het niet eens zijn met een opgelegde handhavingsbeschikking, kunnen bezwaar maken. Zolang deze bezwaartermijn loopt, wordt de beschikking nog niet gepubliceerd. De handhavingsbeschikking wordt intussen wel uitgevoerd. Wanneer de bewaartermijn voorbij is, kunt u een pdf van de beschikking inzien.

Meer informatie vindt u op onze pagina over handhavingsbeschikkingen.

17-12-2019 Fleuren Middelharnis B.V.
Bedrijf:Fleuren Middelharnis B.V.
Oostplaatseweg 2
3241LV Middelharnis
Datum sanctie:17 december 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van vergunningvoorschriften over onder andere het uitvoeren van een emissiemeting en het vloeistofdicht zijn van vloeren waarop werkzaamheden worden uitgevoerd
Status:Bezwaartermijn
5-12-2019 Alco Energy Rotterdam B.V.
Bedrijf:Alco Energy Rotterdam B.V.
Merwedeweg 10
3198LH Europoort Rotterdam
Datum sanctie:5 december 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van bepalingen van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer over het meten van luchtemissies
Status:Bezwaartermijn
28-11-2019 LBC Rotterdam B.V.
Bedrijf:LBC Rotterdam B.V.
Oude Maasweg 4
3197KJ Botlek Rotterdam
Datum sanctie:28 november 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:onderhoud aan apparatuur wordt niet altijd tijdig en volgens de onderhoudsstrategie uitgevoerd
Status:Bezwaartermijn
12-11-2019 VPR Energy B.V.
Bedrijf:VPR Energy B.V.
Neckarweg 5
3198LJ Europoort Rotterdam
Datum sanctie:12 november 2019
Bevoegd gezag:Provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van een vergunningvoorschrift over de emissie van SO2
Status:Bezwaartermijn
31-10-2019 Nijman/Zeetank Onroerend Goed BV
Bedrijf:Nijman/Zeetank Onroerend Goed BV
Wattweg 2
3208KH Spijkenisse
Datum sanctie:31 oktober 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Het zonder vergunning stallen van lege ongereinigde LNG-tankwagens/containers en overtreding van een vergunningvoorschrift over het hebben van bepaalde blusvoorzieningen.
Status:Bezwaartermijn
24-10-2019 Farm Frites B.V.
Bedrijf:Farm Frites B.V.
Molendijk 108
3227CD Oudenhoorn
Datum sanctie:24 oktober 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van een bepaling van de Wet bodembescherming over het doen van een melding over het verrichten van handelingen in verontreinigde bodem. Aan de aannemer die het werk uitvoerde, is eveneens een last onder dwangsom opgelegd.
Status:Handhavingsbeschikking
Download:Geanonimiseerd_865705.pdf
13-9-2019 Esso Raffinaderij (Nederland) B.V.
Bedrijf:Esso Raffinaderij (Nederland) B.V.
Botlekweg 121
3197KA Rotterdam
Datum sanctie:13 september 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van een vergunningvoorschrift dat bepaalt dat doorvoeringen door een putdijk vloeistofkerend moeten zijn
Status:Handhavingsbeschikking
Download:837463.pdf
2-9-2019 DuPont de Nemours (Nederland) B.V.
Bedrijf:DuPont de Nemours (Nederland) B.V.
Baanhoekweg 22
3313LA Dordrecht
Datum sanctie:2 september 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van bepalingen van het Activiteitenbesluit milieubeheer betreffende monitoringseisen
Status:Handhavingsbeschikking
Download:DuPont LOD.pdf