DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten

Overzicht opgelegde handhavingsbeschikkingen

In het werkgebied van de DCMR komen bedrijven voor die onder het bevoegd gezag van de provincie Zuid-Holland vallen. Op deze pagina treft u een overzicht aan van de handhavingsbeschikkingen die de provincie heeft opgelegd aan een aantal van deze bedrijven.

Achtergrondinformatie

De DCMR inspecteert deze bedrijven op naleving van milieu-en veiligheidsregels. Overtreedt een bedrijf deze regels, dan treedt de DCMR op namens de provincie en wordt een handhavingsbeschikking opgelegd. Zoals een last onder dwangsom of bestuursdwang. Hieronder staat een overzicht van de handhavingsbeschikkingen die naar de bedrijven zijn gestuurd.

Over dit overzicht

Hieronder staat een overzicht van de verzonden handhavingsbeschikkingen, waarvan het voornemen is deze openbaar te maken. Zolang de bezwaarprocedure loopt wordt de handhavingsbeschikking nog niet gepubliceerd. En is deze dus ook nog niet aanklikbaar. Kijk voor meer informatie op onze pagina over handhavingsbeschikkingen.

28-6-2018 Vopak Terminal TTR B.V.
Bedrijf:Vopak Terminal TTR B.V.
Torontostraat 19
3197KN Botlek Rotterdam
Datum sanctie:28 juni 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:de vergunningvoorschriften over het zo spoedig mogelijk melden van ongewone voorvallen zijn overtreden
Status:Bezwaartermijn
26-6-2018 Estron Holding B.V.
Bedrijf:Estron Holding B.V.
Shannonweg 84
3197LH BOTLEK ROTTERDAM
Datum sanctie:26 juni 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:het vergunningvoorschrift dat aanwezige gasflessen tegen omvallen beschermd moeten zijn, werd overtreden
Status:Bezwaartermijn
31-5-2018 Yara Vlaardingen B.V.
Bedrijf:Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
3133CA Vlaardingen
Datum sanctie:31 mei 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:het te laat aanleveren van verplichte PRTR-gegevens (register van uitstootgegevens en overbrenging van verontreinigende stoffen)
Status:Bezwaartermijn
30-5-2018 Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. (Europoort)
Bedrijf:Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. (Europoort)
Merwedeweg 21
3198LH Europoort Rotterdam
Datum sanctie:30 mei 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:tijdens werkzaamheden is de daarvoor geldende eigen procedure niet goed gevolgd waardoor zich een incident heeft voorgedaan
Status:Bezwaartermijn
24-5-2018 DVR Warehousing
Bedrijf:DVR Warehousing
Malledijk 3
3208LA Spijkenisse
Datum sanctie:24 mei 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van bepalingen van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 over onder andere het toepassen van procedures voor planning van wijzigingen aan bestaande opslagplaatsen
Status:Handhavingsbeschikking
Download:Handhavingsbeschikking DVR Warehousing B.V., 24 mei 2017.pdf
16-4-2018 Chemours Netherlands B.V.
Bedrijf:Chemours Netherlands B.V.
Baanhoekweg 22
3313LA Dordrecht
Datum sanctie:16 april 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:het zonder vergunning lozen van afvalwater met PFOA
Status:Handhavingsbeschikking
Download:Handhavingsbeschikking Chemours Netherlands B.V., 16 april 2018.pdf
5-4-2018 Synres B.V. / DSM Functional Materials
Bedrijf:Synres B.V. / DSM Functional Materials
Slachthuisweg 30
3151XN Hoek Van Holland
Datum sanctie:5 april 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Er was niet voldaan aan het vergunningvoorschrift dat ongewone voorvallen zo spoedig mogelijk moeten worden gemeld aan het bevoegd gezag
Status:Handhavingsbeschikking
Download:Handhavingsbeschikking Synres B.V. 5 april 2018.pdf
13-2-2018 Tank Services Pernis B.V.
Bedrijf:Tank Services Pernis B.V.
Propaanweg 27
3196KH Vondelingenplaat
Datum sanctie:13 februari 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Er werd niet voldaan aan het vergunningvoorschrift dat geen geur afkomstig van de inrichting waarneembaar mag zijn bij woningen in Pernis.
Status:Handhavingsbeschikking
Download:Handhavingsbeschikking Tank Services Pernis B.V. 13 februari 2018..pdf