DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Handhavingsbeschikkingen

DCMR inspecteert bedrijven die onder het bevoegd gezag vallen van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten binnen ons werkgebied. Overtreedt een bedrijf de milieu-en veiligheidsregels, dan treedt DCMR op. Op deze pagina vindt u een overzicht van de handhavingsbeschikkingen, die opgelegd zijn door de provincie en de gemeente Rotterdam.

Achtergrond

DCMR houdt toezicht bij meer dan 26.000 bedrijven. Wij doen dit voor de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. Wanneer een bedrijf de milieu- en veiligheidsregels overtreedt, dan kan DCMR een sanctie opleggen namens de provincie of een van de gemeenten. Met een handhavingsbeschikking legt DCMR een bedrijf een last onder dwangsom of bestuursdwang op.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de handhavingsbeschikkingen die DCMR namens de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam heeft opgelegd. Handhavingsbeschikkingen van de overige gemeenten worden (nog) niet op deze pagina gepubliceerd.

Over dit overzicht

Onderstaande bedrijven hebben namens de provincie Zuid-Holland of de gemeente Rotterdam een handhavingsbeschikking ontvangen. Het voornemen is om deze beschikkingen openbaar te maken.

Bedrijven die het niet eens zijn met een opgelegde handhavingsbeschikking, kunnen bezwaar maken. Zolang deze bezwaartermijn loopt, wordt de beschikking nog niet gepubliceerd. De handhavingsbeschikking wordt intussen wel uitgevoerd. Wanneer de bewaartermijn voorbij is, kunt u een pdf van de beschikking inzien.

Meer informatie vindt u op onze pagina over handhavingsbeschikkingen.

28-5-2020 Power Plant Rotterdam B.V. en Onyx Strategic Investment Management II B.V.
Bedrijf:Power Plant Rotterdam B.V. en Onyx Strategic Investment Management II B.V.
Missouriweg 69
3199LB MAASVLAKTE ROTTERDAM
Datum sanctie:28 mei 2020
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Valide kalibratiefunctie voor het meten van stof niet kunnen aantonen
Status:Bezwaartermijn
19-5-2020 uRecycle B.V.
Bedrijf:uRecycle B.V.
Elbeweg 110
3198LC Europoort Rotterdam
Datum sanctie:19 mei 2020
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van artikel 2.1 eerste lid, onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vanwege het onvergund opslaan van grote hoeveelheden verschillende typen batterijen en accu’s.
Status:Bezwaartermijn
17-5-2020 Chemours Netherlands B.V.
Bedrijf:Chemours Netherlands B.V.
Baanhoekweg 22
3313LA Dordrecht
Datum sanctie:17 mei 2020
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van een vergunningvoorschrift over het verwijderen van IBC’s (intermediate bulk containers) met FRD-houdend afval
Status:Bezwaartermijn
7-5-2020 HES Botlek Tank Terminal B.V.
Bedrijf:HES Botlek Tank Terminal B.V.
Montrealweg 151
3197KH Botlek Rotterdam
Datum sanctie:7 mei 2020
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van bepalingen van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 in verband met het onderkennen van noodsituaties en het opstellen van een noodplan
Status:Bezwaartermijn
19-4-2020 AVR-Afvalverwerking B.V.
Bedrijf:AVR-Afvalverwerking B.V.
Prof. Gerbrandyweg 10
3197KK Botlek Rotterdam
Datum sanctie:19 april 2020
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van onder meer een vergunningvoorschrift in verband met gebreken bij de flensverbindingen van de ammoniakopslag
Status:Bezwaartermijn
7-4-2020 SITA Recycling Services West B.V.
Bedrijf:SITA Recycling Services West B.V.
Waalhavenweg 50
3813AA Rotterdam
Datum sanctie:7 april 2020
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van vergunningvoorschrift over het voorkómen van het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte
Status:Bezwaartermijn
22-3-2020 Expresso B.V.
Bedrijf:Expresso B.V.
Waalhaven N.z. 4
3087BL Rotterdam
Datum sanctie:22 maart 2020
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van bepalingen van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 in verband met de opslag van gevaarlijke stoffen
Status:Bezwaartermijn
18-3-2020 Maastank B.V.
Bedrijf:Maastank B.V.
1e Welplaatdwarsweg 1
3197KT BOTLEK ROTTERDAM
Datum sanctie:18 maart 2020
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:het bedrijf is niet overeenkomstig de vergunning in werking door bedrijfsafvalwater op het oppervlaktewater te lozen in plaats van dit af te voeren
Status:Bezwaartermijn