DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Overzicht opgelegde handhavingsbeschikkingen

In het werkgebied van de DCMR komen bedrijven voor die onder het bevoegd gezag van de provincie Zuid-Holland vallen. Op deze pagina treft u een overzicht aan van de handhavingsbeschikkingen die de provincie heeft opgelegd aan een aantal van deze bedrijven.

Achtergrondinformatie

De DCMR inspecteert deze bedrijven op naleving van milieu-en veiligheidsregels. Overtreedt een bedrijf deze regels, dan treedt de DCMR op namens de provincie en wordt een handhavingsbeschikking opgelegd. Zoals een last onder dwangsom of bestuursdwang. Hieronder staat een overzicht van de handhavingsbeschikkingen die naar de bedrijven zijn gestuurd.

Over dit overzicht

Hieronder staat een overzicht van de verzonden handhavingsbeschikkingen, waarvan het voornemen is deze openbaar te maken. Zolang de bezwaarprocedure loopt wordt de handhavingsbeschikking nog niet gepubliceerd. En is deze dus ook nog niet aanklikbaar. Kijk voor meer informatie op onze pagina over handhavingsbeschikkingen.

13-9-2019 Esso Raffinaderij (Nederland) B.V.
Bedrijf:Esso Raffinaderij (Nederland) B.V.
Botlekweg 121
3197KA Rotterdam
Datum sanctie:13 september 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van een vergunningvoorschrift dat bepaalt dat doorvoeringen door een putdijk vloeistofkerend moeten zijn
Status:Bezwaartermijn
2-9-2019 DuPont de Nemours (Nederland) B.V.
Bedrijf:DuPont de Nemours (Nederland) B.V.
Baanhoekweg 22
3313LA Dordrecht
Datum sanctie:2 september 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van bepalingen van het Activiteitenbesluit milieubeheer betreffende monitoringseisen
Status:Bezwaartermijn
21-8-2019 Kees in 't Veen Beheer B.V.
Bedrijf:Kees in 't Veen Beheer B.V.
Moezelweg 151-171
3198LS Europoort Rotterdam
Datum sanctie:21 augustus 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van vergunningvoorschrift waarin een lozingsnorm voor EOX is opgenomen
Status:Bezwaartermijn
15-8-2019 TEAM Terminal bv
Bedrijf:TEAM Terminal bv
Rijndwarsweg 3
3198LK Europoort Rotterdam
Datum sanctie:15 augustus 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van bepalingen van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 in verband met de aanwezigheid van brandbestrijdingsmiddelen
Status:Bezwaartermijn
1-8-2019 Indorama Ventures Europe B.V.
Bedrijf:Indorama Ventures Europe B.V.
Markweg 201
3198NB Europoort Rotterdam
Datum sanctie:1 augustus 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van bepalingen van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 over procedurele aspecten van het onderkennen van noodsituaties en over de aanvulling van het bedrijfsnoodplan.
Status:Bezwaartermijn
23-7-2019 Esso Raffinaderij (Nederland) B.V.
Bedrijf:Esso Raffinaderij (Nederland) B.V.
Botlekweg 121
3197KA Rotterdam
Datum sanctie:23 juli 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van een vergunningvoorschrift over het beperken van de geuremissie afkomstig van de inrichting en overtreding van een voorschrift over een zodanig gebruik van de fakkel dat een rook- en reukloze verbranding wordt verkregen
Status:Handhavingsbeschikking
Download:EssoLOD 24 juli2019.pdf
12-7-2019 Tank Services Pernis B.V.
Bedrijf:Tank Services Pernis B.V.
Propaanweg 27
3196KH Vondelingenplaat
Datum sanctie:12 juli 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van vergunningvoorschrift waarin een lozingsnorm voor EOX is opgenomen
Status:Handhavingsbeschikking
Download:TSP LOD.pdf
12-7-2019 Mainport Tankcontainers Services Botlek B.V.
Bedrijf:Mainport Tankcontainers Services Botlek B.V.
Westgeulstraat 5
3197LD Botlek Rotterdam
Datum sanctie:12 juli 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van vergunningvoorschrift waarin een lozingsnorm voor EOX is opgenomen
Status:Handhavingsbeschikking
Download:MTS LOD.pdf