DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Overzicht opgelegde handhavingsbeschikkingen

In het werkgebied van de DCMR komen bedrijven voor die onder het bevoegd gezag van de provincie Zuid-Holland vallen. Op deze pagina treft u een overzicht aan van de handhavingsbeschikkingen die de provincie heeft opgelegd aan een aantal van deze bedrijven.

Achtergrondinformatie

De DCMR inspecteert deze bedrijven op naleving van milieu-en veiligheidsregels. Overtreedt een bedrijf deze regels, dan treedt de DCMR op namens de provincie en wordt een handhavingsbeschikking opgelegd. Zoals een last onder dwangsom of bestuursdwang. Hieronder staat een overzicht van de handhavingsbeschikkingen die naar de bedrijven zijn gestuurd.

Over dit overzicht

Hieronder staat een overzicht van de verzonden handhavingsbeschikkingen, waarvan het voornemen is deze openbaar te maken. Zolang de bezwaarprocedure loopt wordt de handhavingsbeschikking nog niet gepubliceerd. En is deze dus ook nog niet aanklikbaar. Kijk voor meer informatie op onze pagina over handhavingsbeschikkingen.

13-6-2019 Gunvor Petroleum Rotterdam B.V.
Bedrijf:Gunvor Petroleum Rotterdam B.V.
Moezelweg 255
3198LS Europoort Rotterdam
Datum sanctie:13 juni 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van een vergunningvoorschrift over de verplichting om bij pompputten brand-, gas- of lekdetectie te hebben.
Status:Bezwaartermijn
27-3-2019 Houweling Holding B.V.
Bedrijf:Houweling Holding B.V.
Klappolder 104
2665LP Bleiswijk
Datum sanctie:27 maart 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Aan het vergunningvoorschrift over de maximaal beschikbare bluswatercapaciteit is niet voldaan.
Status:Bezwaartermijn
26-3-2019 Esso Raffinaderij (Nederland) B.V.
Bedrijf:Esso Raffinaderij (Nederland) B.V.
Botlekweg 121
3197KA Rotterdam
Datum sanctie:26 maart 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van een vergunningvoorschrift over het gebruik van een dampverwerkingsinstallatie bij daklandingen
Status:Handhavingsbeschikking
Download:803483.pdf
10-3-2019 Vopak Terminal TTR B.V.
Bedrijf:Vopak Terminal TTR B.V.
Torontostraat 19
3197KN Botlek Rotterdam
Datum sanctie:10 maart 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van vergunningvoorschriften over het volgen van interne procedures
Status:Bezwaartermijn
5-3-2019 VPR Energy B.V.
Bedrijf:VPR Energy B.V.
Neckarweg 5
3198LJ Europoort Rotterdam
Datum sanctie:5 maart 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van een voorschrift over het actueel houden van een journaal van binnen de inrichting opgeslagen gevaarlijke stoffen
Status:Handhavingsbeschikking
Download:LOD VPR.pdf
13-2-2019 Kemira Rotterdam B.V. locatie Europoort
Bedrijf:Kemira Rotterdam B.V. locatie Europoort
Moezelweg 151
3198LS Europoort Rotterdam
Datum sanctie:13 februari 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:een bepaling van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 is overtreden
Status:Bezwaartermijn
7-2-2019 AVR-Afvalverwerking B.V.
Bedrijf:AVR-Afvalverwerking B.V.
Prof. Gerbrandyweg 10
3197KK Botlek Rotterdam
Datum sanctie:7 februari 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van enkele bepalingen m.b.t. brandveiligheid van het Bouwbesluit 2012
Status:Handhavingsbeschikking
Download:802812.pdf
20-1-2019 Shell Nederland Raffinaderij Bv
Bedrijf:Shell Nederland Raffinaderij Bv
Vondelingenweg 601
3196KK Vondelingenplaat Rt
Datum sanctie:20 januari 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:vergunningvoorschrift over het gebruik van een fakkel werd overtreden
Status:Bezwaartermijn