DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Overzicht opgelegde handhavingsbeschikkingen

In het werkgebied van de DCMR komen bedrijven voor die onder het bevoegd gezag van de provincie Zuid-Holland vallen. Op deze pagina treft u een overzicht aan van de handhavingsbeschikkingen die de provincie heeft opgelegd aan een aantal van deze bedrijven.

Achtergrondinformatie

De DCMR inspecteert deze bedrijven op naleving van milieu-en veiligheidsregels. Overtreedt een bedrijf deze regels, dan treedt de DCMR op namens de provincie en wordt een handhavingsbeschikking opgelegd. Zoals een last onder dwangsom of bestuursdwang. Hieronder staat een overzicht van de handhavingsbeschikkingen die naar de bedrijven zijn gestuurd.

Over dit overzicht

Hieronder staat een overzicht van de verzonden handhavingsbeschikkingen, waarvan het voornemen is deze openbaar te maken. Zolang de bezwaarprocedure loopt wordt de handhavingsbeschikking nog niet gepubliceerd. En is deze dus ook nog niet aanklikbaar. Kijk voor meer informatie op onze pagina over handhavingsbeschikkingen.

1-8-2019 Indorama Ventures Europe B.V.
Bedrijf:Indorama Ventures Europe B.V.
Markweg 201
3198NB Europoort Rotterdam
Datum sanctie:1 augustus 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van bepalingen van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 over procedurele aspecten van het onderkennen van noodsituaties en over de aanvulling van het bedrijfsnoodplan.
Status:Bezwaartermijn
23-7-2019 Esso Raffinaderij (Nederland) B.V.
Bedrijf:Esso Raffinaderij (Nederland) B.V.
Botlekweg 121
3197KA Rotterdam
Datum sanctie:23 juli 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van een vergunningvoorschrift over het beperken van de geuremissie afkomstig van de inrichting en overtreding van een voorschrift over een zodanig gebruik van de fakkel dat een rook- en reukloze verbranding wordt verkregen
Status:Bezwaartermijn
11-7-2019 Vabix Holding bv
Bedrijf:Vabix Holding bv
Driemanssteeweg 560
3084CB Rotterdam
Datum sanctie:11 juli 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van een bepaling van de regeling risico’s zware ongevallen 2015 over het hebben van een actuele kwantitatieve risico-analyse
Status:Bezwaartermijn
23-6-2019 Neste Netherlands B.V.
Bedrijf:Neste Netherlands B.V.
Antarticaweg 185
3199KA Maasvlakte-RT
Datum sanctie:23 juni 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van een vergunningvoorschrift over het zo spoedig mogelijk melden van een ongewoon voorval en overtreding van een vergunningvoorschrift over het op basis van een goedgekeurd brandbeveiligingsplan in werking hebben van een installatie
Status:Bezwaartermijn
13-6-2019 Gunvor Petroleum Rotterdam B.V.
Bedrijf:Gunvor Petroleum Rotterdam B.V.
Moezelweg 255
3198LS Europoort Rotterdam
Datum sanctie:13 juni 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van een vergunningvoorschrift over de verplichting om bij pompputten brand-, gas- of lekdetectie te hebben.
Status:Bezwaartermijn
27-3-2019 Houweling Holding B.V.
Bedrijf:Houweling Holding B.V.
Klappolder 104
2665LP Bleiswijk
Datum sanctie:27 maart 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Aan het vergunningvoorschrift over de maximaal beschikbare bluswatercapaciteit is niet voldaan.
Status:Bezwaartermijn
26-3-2019 Esso Raffinaderij (Nederland) B.V.
Bedrijf:Esso Raffinaderij (Nederland) B.V.
Botlekweg 121
3197KA Rotterdam
Datum sanctie:26 maart 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van een vergunningvoorschrift over het gebruik van een dampverwerkingsinstallatie bij daklandingen
Status:Handhavingsbeschikking
Download:803483.pdf
10-3-2019 Vopak Terminal TTR B.V.
Bedrijf:Vopak Terminal TTR B.V.
Torontostraat 19
3197KN Botlek Rotterdam
Datum sanctie:10 maart 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van vergunningvoorschriften over het volgen van interne procedures
Status:Handhavingsbeschikking
Download:Vopak TTR LOD812777.pdf