DCMR Milieudienst Rijnmond

MenuNaar de tekstMenu sluiten

Overzicht opgelegde handhavingsbeschikkingen

In het werkgebied van de DCMR komen bedrijven voor die onder het bevoegd gezag van de provincie Zuid-Holland vallen. Op deze pagina treft u een overzicht aan van de handhavingsbeschikkingen die de provincie heeft opgelegd aan een aantal van deze bedrijven.

Achtergrondinformatie

De DCMR inspecteert deze bedrijven op naleving van milieu-en veiligheidsregels. Overtreedt een bedrijf deze regels, dan treedt de DCMR op namens de provincie en wordt een handhavingsbeschikking opgelegd. Zoals een last onder dwangsom of bestuursdwang. Hieronder staat een overzicht van de handhavingsbeschikkingen die naar de bedrijven zijn gestuurd.

Over dit overzicht

Hieronder staat een overzicht van de verzonden handhavingsbeschikkingen, waarvan het voornemen is deze openbaar te maken. Zolang de bezwaarprocedure loopt wordt de handhavingsbeschikking nog niet gepubliceerd. En is deze dus ook nog niet aanklikbaar. Kijk voor meer informatie op onze pagina over handhavingsbeschikkingen.

6-11-2017 SITA Recycling Services West B.V.
Bedrijf:SITA Recycling Services West B.V.
Waalhavenweg 50
3813AA Rotterdam
Datum sanctie:6 november 2017
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Er werd niet voldaan aan het vergunningvoorschrift dat geen geur afkomstig van het bedrijf waarneembaar mag zijn buiten de inrichting
Status:Bezwaartermijn
25-9-2017 Vopak Terminal Europoort B.V.
Bedrijf:Vopak Terminal Europoort B.V.
Moezelweg 75
3198LS Europoort Rotterdam
Datum sanctie:25 september 2017
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Er werd niet voldaan aan het vergunningvoorschrift dat geen geur afkomstig van het bedrijf waarneembaar mag zijn bij geurgevoelige locaties
Status:Bezwaartermijn
20-7-2017 Tronox Pigments (Holland) B.V.
Bedrijf:Tronox Pigments (Holland) B.V.
Prof. Gerbrandyweg 2
3197KK Botlek Rotterdam
Datum sanctie:20 juli 2017
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Er is een overtreding geconstateerd van het voorschrift dat een schriftelijke instructie aanwezig moet zijn en dat deze  instructie moet worden nageleefd
Status:Handhavingsbeschikking
Download:handhavingsbeschikking-tronox-pigments-holland-b.v-20-juli-2017.pdf
19-7-2017 LBC Rotterdam B.V.
Bedrijf:LBC Rotterdam B.V.
Oude Maasweg 4
3197KJ Botlek Rotterdam
Datum sanctie:19 juli 2017
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Tekortkomingen bij het onderhoud van leidingdelen en van de dampverwerkingsinstallatie en het niet op tijd uitvoeren van (vervolg) trainingen waardoor het Besluit risico's zware ongevallen 2015 wordt overtreden
Status:Bezwaartermijn
13-7-2017 Koole Tankstorage Minerals BV
Bedrijf:Koole Tankstorage Minerals BV
Petroleumweg 56
3196KD Vondelingenplaat RT
Datum sanctie:13 juli 2017
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Het zonder vergunning bouwen van opslagtanks
Status:Bezwaartermijn
26-6-2017 AVR-Afvalverwerking B.V.
Bedrijf:AVR-Afvalverwerking B.V.
Prof. Gerbrandyweg 10
3197KK Botlek Rotterdam
Datum sanctie:26 juni 2017
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Het vergunningvoorschrift dat verpakking van verpakt afval in goede staat moet verkeren, is overtreden. Als de verpakking  is beschadigd en afval zichtbaar is, dient het afval te worden afgevoerd of dient de beschadiging te worden gerepareerd.
Status:Bezwaartermijn
19-4-2017 Tank Cleaning Europoort B.V.
Bedrijf:Tank Cleaning Europoort B.V.
Moezelweg 151
3198LS Europoort Rotterdam
Datum sanctie:19 april 2017
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:het onvergund accepteren van drie vrachten hemelwater/terreinwater van derden in samenhang met vergunningvoorschrift 1.1.1 en 1.1.2 van de  omgevingsvergunning van 11 oktober 2010
Status:Bezwaartermijn
19-4-2017 Archer Daniels Midland Europoort B.V.
Bedrijf:Archer Daniels Midland Europoort B.V.
Elbeweg 125
3198LC Europoort Rotterdam
Datum sanctie:19 april 2017
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Buiten de inrichting werd geurhinder veroorzaakt
Status:Bezwaartermijn