DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Handhavingsbeschikkingen

DCMR inspecteert bedrijven die onder het bevoegd gezag vallen van de provincies Zuid-Holland en Zeeland en de gemeenten binnen ons werkgebied. Overtreedt een bedrijf de milieu- en veiligheidsregels, dan treedt DCMR op. Op deze pagina vindt u een overzicht van de handhavingsbeschikkingen, die opgelegd zijn door de provincies en de gemeente Rotterdam.

Achtergrond

DCMR houdt toezicht bij meer dan 26.000 bedrijven. Wij doen dit voor de provincies Zuid-Holland en Zeeland en 15 gemeenten. Wanneer een bedrijf de milieu- en veiligheidsregels overtreedt, dan kan DCMR een sanctie opleggen namens de provincie of een van de gemeenten. Met een handhavingsbeschikking legt DCMR een bedrijf een last onder dwangsom of bestuursdwang op.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de handhavingsbeschikkingen die DCMR namens de provincies Zuid-Holland en Zeeland en de gemeente Rotterdam heeft opgelegd. Handhavingsbeschikkingen van de overige gemeenten worden (nog) niet op deze pagina gepubliceerd.  

Over dit overzicht

Onderstaande bedrijven hebben namens de provincies Zuid-Holland en Zeeland of de gemeente Rotterdam een handhavingsbeschikking ontvangen.

Bedrijven die het niet eens zijn met een opgelegde handhavingsbeschikking, kunnen bezwaar maken. Zolang deze bezwaartermijn loopt, wordt de beschikking nog niet gepubliceerd. De handhavingsbeschikking wordt intussen wel uitgevoerd. Wanneer de bewaartermijn voorbij is, kunt u een pdf van de beschikkingen inzien die namens de provincie Zuid-Holland of de gemeente Rotterdam zijn opgelegd. Integrale publicatie van de handhavingsbeschikkingen die namens de provincie Zeeland zijn opgelegd, vindt vooralsnog niet plaats. Van deze beschikkingen wordt slechts een korte zakelijke samenvatting gegeven.

26-8-2020 B.V. Stuwadoors-Maatschappij Kruwal
Bedrijf:B.V. Stuwadoors-Maatschappij Kruwal
Markweg 131
3198NB Rotterdam
Datum sanctie:26 augustus 2020
Bevoegd gezag:gemeente Rotterdam
Overtreding:Overtredingen van vergunningvoorschriften die zien op het niet afdoende besproeien van opslag met een korstvormend middel en het onvoldoende treffen van maatregelen ter beperking van stofverspreiding bij mechanisch transport.
Status:Bezwaartermijn
23-8-2020 HES Botlek Tank Terminal B.V.
Bedrijf:HES Botlek Tank Terminal B.V.
Montrealweg 151
3197KH Botlek Rotterdam
Datum sanctie:23 augustus 2020
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:niet voldoende aangetoond wat effecten van brandscenario’s zijn op delen van de installaties binnen de inrichting
Status:Bezwaartermijn
12-8-2020 LBC Rotterdam B.V.
Bedrijf:LBC Rotterdam B.V.
Oude Maasweg 4
3197KJ Botlek Rotterdam
Datum sanctie:12 augustus 2020
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van een bepaling over de inhoud van een veiligheidsrapport
Status:Bezwaartermijn
5-8-2020 Chemours Netherlands B.V.
Bedrijf:Chemours Netherlands B.V.
Baanhoekweg 22
3313LA Dordrecht
Datum sanctie:5 augustus 2020
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van bepaling over het onmiddellijk nemen van maatregelen om bodemverontreiniging ongedaan te maken
Status:Bezwaartermijn
22-7-2020 Huntsman Holland Bv
Bedrijf:Huntsman Holland Bv
Merseyweg 10
3197KG Botlek Rotterdam
Datum sanctie:22 juli 2020
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van vergunningvoorschriften over reguliere en niet-reguliere emissies
Status:Bezwaartermijn
28-5-2020 Power Plant Rotterdam B.V. en Onyx Strategic Investment Management II B.V.
Bedrijf:Power Plant Rotterdam B.V. en Onyx Strategic Investment Management II B.V.
Missouriweg 69
3199LB MAASVLAKTE ROTTERDAM
Datum sanctie:28 mei 2020
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Valide kalibratiefunctie voor het meten van stof niet kunnen aantonen
Status:Bezwaartermijn
27-5-2020 Koole Tankstorage Minerals BV
Bedrijf:Koole Tankstorage Minerals BV
Petroleumweg 56
3196KD Vondelingenplaat RT
Datum sanctie:27 mei 2020
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van vergunningvoorschriften m.b.t. onder andere specificatie van het gasdetectiesysteem
Status:Bezwaartermijn
19-5-2020 uRecycle B.V.
Bedrijf:uRecycle B.V.
Elbeweg 110
3198LC Europoort Rotterdam
Datum sanctie:19 mei 2020
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van artikel 2.1 eerste lid, onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vanwege het onvergund opslaan van grote hoeveelheden verschillende typen batterijen en accu’s.
Status:Bezwaartermijn