DCMR Milieudienst Rijnmond

MenuNaar de tekstMenu sluiten

Overzicht opgelegde handhavingsbeschikkingen

In het werkgebied van de DCMR komen bedrijven voor die onder het bevoegd gezag van de provincie Zuid-Holland vallen. Op deze pagina treft u een overzicht aan van de handhavingsbeschikkingen die de provincie heeft opgelegd aan een aantal van deze bedrijven.

Achtergrondinformatie

De DCMR inspecteert deze bedrijven op naleving van milieu-en veiligheidsregels. Overtreedt een bedrijf deze regels, dan treedt de DCMR op namens de provincie en wordt een handhavingsbeschikking opgelegd. Zoals een last onder dwangsom of bestuursdwang. Hieronder staat een overzicht van de handhavingsbeschikkingen die naar de bedrijven zijn gestuurd.

Over dit overzicht

Hieronder staat een overzicht van de verzonden handhavingsbeschikkingen, waarvan het voornemen is deze openbaar te maken. Zolang de bezwaarprocedure loopt wordt de handhavingsbeschikking nog niet gepubliceerd. En is deze dus ook nog niet aanklikbaar. Kijk voor meer informatie op onze pagina over handhavingsbeschikkingen.

16-4-2018 Chemours Netherlands B.V.
Bedrijf:Chemours Netherlands B.V.
Baanhoekweg 22
3313LA Dordrecht
Datum sanctie:16 april 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:het zonder vergunning lozen van afvalwater met PFOA
Status:Handhavingsbeschikking
Download:Handhavingsbeschikking Chemours Netherlands B.V., 16 april 2018.pdf
13-2-2018 Tank Services Pernis B.V.
Bedrijf:Tank Services Pernis B.V.
Propaanweg 27
3196KH Vondelingenplaat
Datum sanctie:13 februari 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Er werd niet voldaan aan het vergunningvoorschrift dat geen geur afkomstig van de inrichting waarneembaar mag zijn bij woningen in Pernis.
Status:Bezwaartermijn
13-2-2018 VLS-Group Pernis B.V.
Bedrijf:VLS-Group Pernis B.V.
Propaanweg 75
3196KH Vondelingenplaat Rt
Datum sanctie:13 februari 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Er worden gevaarlijke stoffen in een loods opgeslagen zonder doelmatig werkende blusinstallatie.
Status:Bezwaartermijn
3-1-2018 Esso Raffinaderij (Nederland) B.V.
Bedrijf:Esso Raffinaderij (Nederland) B.V.
Botlekweg 121
3197KA Rotterdam
Datum sanctie:3 januari 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Uit onderzoek naar aanleiding van de brand in een fornuis bij Esso op 21 augustus 2017 is gebleken dat Esso zich niet aan alle door Esso zelf beschreven procedures heeft gehouden.
Status:Bezwaartermijn
7-12-2017 HeliPlan v.o.f.
Bedrijf:HeliPlan v.o.f.
Statenlaan 27
2582GB 's-Gravenhage
Datum sanctie:7 december 2017
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overschrijding van het aantal toegestane vliegbewegingen per jaar vermeld in de verleende TUG-ontheffing.
Status:Handhavingsbeschikking
Download:handhavingsbeschikking HeliPlan v.o.f. 7 december 2017.pdf
7-12-2017 HeliCentre B.V.
Bedrijf:HeliCentre B.V.
Emoeweg 12
8218PC Lelystad
Datum sanctie:7 december 2017
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Het niet naleven van de TUG- ontheffing van HeliPlan v.o.f. inzake het aantal toegestane vliegbewegingen.
Status:Handhavingsbeschikking
Download:Handhavingsbeschikking HeliCentre B.V. 7 december 2017.pdf
6-11-2017 SITA Recycling Services West B.V.
Bedrijf:SITA Recycling Services West B.V.
Waalhavenweg 50
3813AA Rotterdam
Datum sanctie:6 november 2017
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Er werd niet voldaan aan het vergunningvoorschrift dat geen geur afkomstig van het bedrijf waarneembaar mag zijn buiten de inrichting
Status:Bezwaartermijn
25-9-2017 Vopak Terminal Europoort B.V.
Bedrijf:Vopak Terminal Europoort B.V.
Moezelweg 75
3198LS Europoort Rotterdam
Datum sanctie:25 september 2017
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Er werd niet voldaan aan het vergunningvoorschrift dat geen geur afkomstig van het bedrijf waarneembaar mag zijn bij geurgevoelige locaties
Status:Bezwaartermijn