DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Handhavingsbeschikkingen

DCMR inspecteert bedrijven die onder het bevoegd gezag vallen van de provincies Zuid-Holland en Zeeland en de gemeenten binnen ons werkgebied. Overtreedt een bedrijf de milieu- en veiligheidsregels, dan treedt DCMR op. Op deze pagina vindt u een overzicht van de handhavingsbeschikkingen, die opgelegd zijn door de provincies en de gemeente Rotterdam.

Achtergrond

DCMR houdt toezicht bij meer dan 26.000 bedrijven. Wij doen dit voor de provincies Zuid-Holland en Zeeland en 15 gemeenten. Wanneer een bedrijf de milieu- en veiligheidsregels overtreedt, dan kan DCMR een sanctie opleggen namens de provincie of een van de gemeenten. Met een handhavingsbeschikking legt DCMR een bedrijf een last onder dwangsom of bestuursdwang op.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de handhavingsbeschikkingen die DCMR namens de provincies Zuid-Holland en Zeeland en de gemeente Rotterdam heeft opgelegd. Handhavingsbeschikkingen van de overige gemeenten worden (nog) niet op deze pagina gepubliceerd.  

Over dit overzicht

Onderstaande bedrijven hebben namens de provincies Zuid-Holland en Zeeland of de gemeente Rotterdam een handhavingsbeschikking ontvangen.

Bedrijven die het niet eens zijn met een opgelegde handhavingsbeschikking, kunnen bezwaar maken. Zolang deze bezwaartermijn loopt, wordt de beschikking nog niet gepubliceerd. De handhavingsbeschikking wordt intussen wel uitgevoerd. Wanneer de bewaartermijn voorbij is, kunt u een pdf van de beschikkingen inzien die namens de provincie Zuid-Holland of de gemeente Rotterdam zijn opgelegd. Integrale publicatie van de handhavingsbeschikkingen die namens de provincie Zeeland zijn opgelegd, vindt vooralsnog niet plaats. Van deze beschikkingen wordt slechts een korte zakelijke samenvatting gegeven.

23-11-2020 Bertschi B.V.
Bedrijf:Bertschi B.V.
Theemsweg 27
3197KM Botlek Rotterdam
Datum sanctie:23 november 2020
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:er is geen systematische analyse om voorzienbare noodsituaties te onderkennen
Status:Bezwaartermijn
19-11-2020 Prorail emplacement Botlek
Bedrijf:Prorail emplacement Botlek
Botlekweg 150
 Rotterdam
Datum sanctie:19 november 2020
Bevoegd gezag:gemeente Rotterdam
Overtreding:Niet tijdig uitvoeren van testen, inspecties en onderhoud bij de brandveiligheidssystemen waardoor de integriteit van de brandbeveiligingsvoorzieningen niet kan worden gegarandeerd
Status:Bezwaartermijn
16-11-2020 Indaver IWS (Industrial Waste Services) B.V.
Bedrijf:Indaver IWS (Industrial Waste Services) B.V.
Willemskerkeweg 5
4542NM Hoek
Datum sanctie:16 november 2020
Bevoegd gezag:provincie Zeeland
Overtreding:het voorraadbeheersysteem en de stoffenlijst voor de hulpdiensten zijn niet in overeenstemming met de in de inrichting aanwezige voorraad
Status:Vastgesteld
2-11-2020 Prorail emplacement Maasvlakte
Bedrijf:Prorail emplacement Maasvlakte
Europaweg 855
 Rotterdam
Datum sanctie:2 november 2020
Bevoegd gezag:gemeente Rotterdam
Overtreding:Niet tijdig uitvoeren van de jaarlijkse keuring van de koelinstallatie op lekdichtheid
Toelichting:Europaweg 855
Status:Bezwaartermijn
2-11-2020 MOR International B.V.
Bedrijf:MOR International B.V.
Reitdiep 6
 Rotterdam
Datum sanctie:2 november 2020
Bevoegd gezag:gemeente Rotterdam
Overtreding:Overtreding van bepalingen over opslagvoorzieningen van de opslag van gasflessen met waterinhoud
Status:Bezwaartermijn
15-10-2020 Prorail emplacement Europoort
Bedrijf:Prorail emplacement Europoort
Moezelweg 100
 Rotterdam
Datum sanctie:15 oktober 2020
Bevoegd gezag:gemeente Rotterdam
Overtreding:Het niet naleven van voorschrift 1.1.3 van de revisievergunning door de begroeiing tussen en langs de spoorrails niet kort te houden
Status:Bezwaartermijn
15-10-2020 Prorail emplacement Waalhaven Zuid
Bedrijf:Prorail emplacement Waalhaven Zuid
Albert Plesmanweg 120
 Rotterdam
Datum sanctie:15 oktober 2020
Bevoegd gezag:gemeente Rotterdam
Overtreding:Niet naleven van bepalingen met betrekking tot het doelmatig beheer van afvalwater
Status:Bezwaartermijn
15-10-2020 Prorail emplacement Waalhaven Zuid
Bedrijf:Prorail emplacement Waalhaven Zuid
Albert Plesmanweg 120
 Rotterdam
Datum sanctie:15 oktober 2020
Bevoegd gezag:gemeente Rotterdam
Overtreding:Niet naleven van de omgevingsvergunning, doordat het noodstroomaggregaat niet maandelijks wordt gecontroleerd en vanwege het niet jaarlijks controleren van de koelinstallatie op lekdichtheid overeenkomstig de F-gassenverordening
Status:Bezwaartermijn