DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Contactgegevens

Voor milieumeldingen kunt u gebruik maken van ons meldformulier of 24 uur per dag onze meldkamer bellen: 0888 333 555.

Bezoekadres

DCMR Milieudienst Rijnmond
Parallelweg 1
3112 NA Schiedam
Telefoon: 010 246 80 00
Ons kantoor is geopend op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Postadres

Postbus 843
3100 AV Schiedam

Informatiebalie

Bij onze informatiebalie kunt u vergunningaanvragen, beschikkingen, rapporten, bodeminformatie en andere stukken van DCMR inzien. De informatiebalie is geopend op werkdagen van 9.00 tot 17:00 uur. Voor het inzien van stukken dient u een afspraak te maken via 010 246 8000 of info@dcmr.nl.

Mediaverzoeken

Voor vragen over DCMR of ons werk kunt u contact opnemen met het team Communicatie. Tijdens kantooruren kunt u hen bereiken via 010 246 84 53. Buiten kantooruren en in het weekend kunt u contact opnemen via de meldkamer: 0888 333 555.