DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Klachten over de DCMR

De DCMR Milieudienst Rijnmond streeft ernaar zijn taken zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over de dienstverlening van de DCMR of een van de medewerkers. Die horen wij graag van u.

Ook tips of aanbevelingen om ons functioneren te verbeteren horen we graag. Het gaat hier niet om klachten over een bedrijf in het werkgebied, bijvoorbeeld over geluidsoverlast of stank. In dat geval doet u een milieumelding bij onze meldkamer (0888 333 555 of via www.dcmr.nl/melding-maken).

Klachten en aanbevelingen over de DCMR doorgeven

Via een digitaal formulier

Via e-mail of post
info@dcmr.nl

DCMR Milieudienst Rijnmond
Postbus 843
3100 AV Schiedam
Telefonisch
Via telefoon 010 246 80 00 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur

Behandeling klachten

Als u een klacht (of aanbeveling) heeft ingediend, ontvangt u hiervan een bevestiging. Als we verwachten dat uw klacht direct kan worden opgelost, nemen we contact met u op. Is dit niet het geval, dan wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting. Tijdens deze zitting kunt u uw klacht nader toelichten en kunnen betrokken leidinggevende of medewerker hun visie daarover geven. Als dit tot een oplossing leidt, ontvangt u hiervan een bevestiging. Zo niet, dan geeft de directeur van de DCMR een oordeel over uw klacht. U ontvangt dan een schriftelijke reactie. Bent u niet tevreden met deze reactie? Dan kunt u een oordeel vragen aan de ombudsman van de DCMR. In 2019 ontvingen wij 20 klachten. In het jaaroverzicht klachten 2019 leest u meer over deze klachten én de wijze waarop de klachten zijn behandeld.