DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Dossier bedrijven Heijplaat

Dossier Rotterdam-Zuid

Laatst gewijzigd

Heijplaat ligt zuidelijk van de Nieuwe Maas. Tussen de Eemhaven in het Westen en de Waalhaven in het Oosten. Te midden van haven en bedrijven. Inwoners ervaren onder andere overlast van twee afvalverwerkingsbedrijven die hier gevestigd zijn: Renewi en SUEZ. De DCMR is bij beide bedrijven verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet Milieubeheer. Bij beide bedrijven is de Provincie Zuid-Holland het bevoegde gezag. Om de omwonenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van toezicht en handhaving bij bedrijven op Heijplaat, houden we deze informatie bij in dit dossier op onze website.

Vergunningverlening DCMR

Bij het verlenen van vergunningen zijn het bestemmingsplan en de milieu wet- en regelgeving het uitgangspunt voor de DCMR. De DCMR vergunt individuele bedrijven op basis van een aanvraag die een bedrijf indient. In het bestemmingsplan geeft de gemeente aan welke bedrijven zich in het gebied kunnen vestigen.

Bij een vergunningprocedure vraagt de DCMR de Veiligheidsregio Rotterdam om advies. DCMR neemt dit advies mee in de vergunningsprocedure.

Als er sprake is van een bestaande vergunning die niet meer past in de huidige tijd, dan kan de DCMR het initiatief nemen om een vergunning te wijzigen. Dit heet een ‘ambtshalve wijziging’. Aan zo’n wijziging van de vergunning zit een doorlooptijd van 6 maanden vast.

Toezicht en handhaving SUEZ

SUEZ is sinds 1998 gevestigd op de Waalhavenweg. De activiteiten bestaan uit de op- en overslag en sorteren van bouw- en sloopafval, diverse soorten bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval.

Renewi

Zomer 2019 sluit Renewi sluit de locatie aan de Ophemertstraat. De locatie is verkocht aan een andere partij. De vergunning op de activiteiten van Renewi gaan niet naar die nieuwe partij over.

Vliegenoverlast

We kregen vanaf het voorjaar klachten over vliegen binnen. De gemeente vroeg aan het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen om onderzoek te doen naar de brond van de vliegenoverlast. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vliegenoverlast-heijplaat/

Geluidhinder
De geluidsklachten over activiteiten bij Uniport, met name laden en lossen van schepen en lawaai van aggregaten, namen in de loop van de jaren duidelijk af. Dit jaar kregen we 8 meldingen binnen in de periode 1 januari tot en met 6 juni.

 

Nieuwsberichten

Aantal klachten vliegenoverlast Heijplaat 2019

Rotterdam-Zuid

We kregen vanaf februari 145 meldingen uit Heijplaat over vliegenoverlast. De dagen met de meeste klachten: 22 april: 12 klachten, 23 april: 20 klachten, 2 mei: 19 klachten en 3 mei: 19 klachten.

Onderhoudsstop bij SUEZ op Heijplaat

SUEZ pakt het onderhoud tussen 25 november en 3 december in één keer groots aan, in een zo kort mogelijke periode, om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken.

Milieumeldingen

Vliegenoverlast Rotterdam Heijplaat

Rotterdam-Zuid

Sinds zondag melden bewoners van Heijplaat overlast van vliegen.

Vliegenoverlast Rotterdam Heijplaat

Rotterdam-Zuid

Sinds de eerste week van mei melden bewoners uit Heijplaat, Rotterdam, bij de DCMR meldkamer een grote hoeveelheid vliegen in hun omgeving. Op 22 mei kreeg onze meldkamer 16 klachten over een vliegenplaag binnen.