DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Incident ExxonMobil zomer 2017

Dossier Rotterdam

Laatst gewijzigd

Op 21 augustus 2017 vond er een incident bij Esso in de Botlek plaats. Er was sprake van brand in een fornuis van de Powerfomerfabriek. Tijdens deze brand kwam veel roet vrij die neersloeg in de directe omgeving.

Onderzoek
Direct na het incident is Esso, na overleg met de DCMR, gestart met het onderzoek naar de oorzaak van het incident en het opstellen van de rapportage hierover. DCMR beoordeelde de rapportage. Op basis van het onderzoeksrapport en gesprekken met de directie van het bedrijf bepaalde het provinciebestuur vervolgstappen.

Het bevoegd gezag legde Esso een last onder dwangsom op om herhaling van het incident te voorkomen. Daarnaast is het bedrijf gehouden om binnen gestelde termijnen extra maatregelen na te komen, anders wordt een tweede last onder dwangsom opgelegd.
De provincie past een verscherpt toezicht regime toe. Dit houdt onder andere een rapportageverplichting over alle 'near misses' (bijna ongevallen) in. Esso is daarnaast onderdeel van het toezicht project voor onderhoudsstops. De veiligheidscultuur wordt onder de loep genomen.  Daarnaast wordt onderzocht welke aanvullende voorwaarden in de vergunning kunnen worden voorgeschreven om herhaling van het incident te voorkomen.

Maatregelen overige instanties
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SWZ) heeft Esso een bevel tot stillegging van de fornuizen van de Powerformer opgelegd tot het moment dat het bedrijf structurele maatregelen heeft getroffen die ernstig gevaar voor personen wegneemt en herhaling van het incident voorkomt. Dit bevel tot stillegging is op dit moment nog steeds van kracht.
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft  Esso meerdere lasten onder dwangsom opgelegd. Tevens is er naar het incident bij Esso strafrechtelijk onderzoek ingesteld door Inspectie SZW en de Zeehavenpolitie. Ten slotte is de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) een onderzoek gestart naar het incident bij Esso.

Documenten
In de bijlagen zijn de documenten opgenomen die ingaan op de incidenten

Brief Provinciale Staten
De onderzoeksrapportage ExxonMobil.
Samenvatting brand fornuis

In het onderstaande document staat een korte samenvatting van het incident.

Brief Provinciale Staten voortzetting verscherpt toezicht