DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Dossier Huisman Equipment, Schiedam

Dossier Schiedam

Laatst gewijzigd

Inwoners van Schiedam ervaren overlast van scheepswerf Huisman Equipment B.V.. Het bedrijf is gevestigd in de Wiltonhaven in Schiedam.

De DCMR is bij Huisman verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo). De gemeente Schiedam is het bevoegd gezag.

Hieronder vindt u meer informatie over de huidige situatie bij Huisman.

Belangrijkste bron

De belangrijkste bron van overlast bij Huisman zijn de scheepsmotoren van de afgemeerde schepen. Deze motoren (of een deel daarvan) staan aan omdat het schip die motoren nodig heeft voor het intern functioneren (de hotelfunctie) van een schip. De motoren van sommige schepen maken veel geluid.

Maatregelen

Om geluidoverlast aan de kade bij Huisman te beperken, zijn en worden door het bedrijf diverse maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn te vinden op de facebookpagina van Huisman.
Sinds 10 juli 2020 ligt het schip Saipem Constellation aan de kade bij Huisman. Volgens Huisman ligt dit schip er tot begin december 2020.

Geluiddempers

Eén van die maatregelen is het plaatsen van geluiddempers. Deze zijn door Huisman aangeschaft. Bij schepen met een bepaald te verwachten geluidniveau en waarbij dat technisch kan, plaatst Huisman deze geluiddempers op uitlaten van het schip.
De geluiddempers zitten sinds 15 juli op de uitlaten aan de stuurboorzijde van de Saipem Constellation. Dit zijn de uitlaten van de motoren die worden gebruikt voor het intern functioneren van het schip; de hotelfunctie.
Voordat de geluiddempers op de Saipem Constellation konden worden geplaatst, moesten er aanpassingen aan de uitlaat worden gedaan. Hiervoor moesten de uitlaten zijn afgekoeld.

Watersnijden

Sinds 18 augustus 2020 zijn de eerste werkzaamheden begonnen aan de kraanmast van de Saipem Constellation. Deze werkzaamheden bestaan uit het doorsnijden van de kraanmast. Dit wordt gedaan met een hoge waterlast, ook wel 'watersnijden' genoemd. Deze werkzaamheden eindigen op 19 augustus 2020 om 20:00 uur. Op 27 of 28 augustus 2020 wordt gestart met het tweede deel van de snijwerkzaamheden. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk overdag plaatsvinden.

Kraanmast

Zaterdag 7 november en zondag 8 november is er vanaf 7:00 uur gewerkt aan de kraanmast op de Saipem Constellation. Dit werk kon niet worden uitgesteld. Om veiligheidsredenen was het nodig om de mast vast te lassen op de voet van de kraan. Beide dagen is niet langer gewerkt dan tot 23:00 uur. Het bedrijf heeft voorafgaand aan de werkzaamheden aangegeven er alles aan te doen om eventuele geluidsoverlast tot een minimum te beperken.

Seven Oceans

Woensdag 16 september komt het schip Seven Oceans aan bij Huisman. Huisman gaat werkzaamheden verrichten aan het schip. De Seven Oceans komt aan de kade te liggen achter de Saipem Constellation. Het vertrek van de Seven Oceans staat gepland voor maandag 28 september.

Onderhoud Saipem Constellation

Op vrijdag 27 november vindt er noodzakelijk onderhoud plaats aan de generatoren van de Saipem Constellation.
Het betreft de generatoren waarop de geluidsdempers gemonteerd zijn. Tijdens het onderhoud wordt er voor de duur van maximaal drie uur overgeschakeld op generatoren die niet voorzien zijn van dempers.  De werkzaamheden vinden overdag plaats, het exacte tijdstip is onbekend.

Vertrek Saipem Constellation 28 december

Het bedrijf Huisman heeft aangegeven dat het schip de Saipem Constellation vertrekt uiterlijk 28 december 2020. De twee geluidsdempers die op de uitlaten van het schip gemonteerd zijn, worden een voor een verwijderd, te weten op (onder voorbehoud) 23 december en uiterlijk op 28 december. Dit houdt in dat, gedurende de kerstdagen, de generator op één demper zal draaien. Op 25 en 26 december zullen er geen werkzaamheden plaatsvinden.

Seven Atlantic

Het bedrijf Huisman heeft bekend gemaakt, dat op 4 januari 2021 het schip de Seven Atlantic  aan de kade bij Huisman afmeert.
Het vertrek staat gepland op 11 januari 2021.

Huisman heeft aangegeven dat de werkzaamheden bestaan uit:
-    inspectie aan de diverse kranen
-    functionaliteitstesten en testen van de kraan met ene lading
-    installatie van een winch
-    revisie van remsysteem

Daarnaast heeft het bedrijf aangegeven dat de geluid producerende activiteiten zoveel mogelijk overdag worden uitgevoerd. Er worden afspraken gemaakt om lichthinder te voorkomen en over het gebruik van de geluidinstallatie (volume en tijdstip van alarmen).
Het schip wordt zodanig gepositioneerd, dat het geluid richting de woonwijk tot een minimum wordt beperkt.
Vanwege de korte duur worden er geen geluiddempers geplaatst.

Update 11 januari 2021: Huisman heeft bekend gemaakt dat het schip de Seven Atlantic op zaterdag 9 januari 2021 is vertrokken.

Overlast

De DCMR gaat elke dag, bij een nieuwe melding van (geluid)overlast uit de omgeving van de Wiltonhaven, ter plaatse om vast te stellen of de gemelde overlast afkomstig is van Huisman en wat de overlast veroorzaakt. Is de overlast afkomstig van Huisman, dan gaan wij na of de maatregelen actief zijn. Tot nu toe was dat zo op één voorval na. De kapitein van de Saipem Constellation heeft één keer, op 26 juli, de uitlaten aan bakboordzijde gebruikt, terwijl de dempers alleen op de uitlaten aan de stuurboordzijde zitten. Dit heeft voor overlast gezorgd.
De overlastmeldingen die bij de DCMR meldkamer binnenkomen, worden onderzocht én doorgegeven aan Huisman, zodat zij ook zelf direct maatregelen kunnen treffen en kunnen aangeven waarom er overlast kon ontstaan.

Informatie

Huisman informeert geïnteresseerden via een digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat welke werkzaamheden er aan een schip worden gedaan en wanneer een schip aankomt en vertrekt bij Huisman. U kunt zich voor deze Burennieuwsbrief van Huisman aanmelden.