DCMR Milieudienst Rijnmond

MenuNaar de tekstMenu sluiten

Dossier Koole Tankstorage Minerals

Het tank op- en overslagbedrijf Koole Tankstorage Minerals, op de Vondelingenplaat in Rotterdam Botlek, veroorzaakt geuroverlast voor de inwoners van regio Rijnmond. Vanwege de aanhoudende geurklachten heeft de DCMR het bedrijf een dwangsom opgelegd. Inmiddels is hiervan € 30.000 geïnd. Daarnaast is proces verbaal opgemaakt. Vanwege de start van de bouw van twee tanks, zonder vergunning, wordt door de DCMR ook een last onder dwangsom opgelegd en proces verbaal opgemaakt.

Hier vindt u meer informatie over toezicht en handhaving bij Koole Tankstorage Minerals. Onderaan dit bericht staan de milieumeldingen van de DCMR die zijn verschenen op deze website over het bedrijf.

Koole Tankstorage Minerals

Het Nederlandse bedrijf Koole Tankstorage Minerals Rotterdam richt zich op de op- en overslag van minerale oliën. Het is een Brzo-bedrijf. Voor dergelijke risicovolle bedrijven zijn speciale richtlijnen gegeven in het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). De provincie Zuid-Holland is bevoegd gezag.

In het havengebied bevindt zich ook een andere vestiging van Koole: Koole Tankstorage Pernis voor de opslag van eetbare oliën.

Vergunning

Op Koole Tankstorage Minerals zijn meerdere vergunningen van kracht.  Het bedrijf zit momenteel in het traject voor een revisievergunning. Dit traject is door het bedrijf aangevraagd omdat er drie bedrijven op het Koole terrein één zijn geworden en omdat het bedrijf de bedrijfscapaciteit wil uitbreiden.

Waarom stinkt het bedrijf?

Koole Tankstorage Minerals veroorzaakt geuroverlast. De klachten over geuroverlast van het bedrijf komen vooral van inwoners uit de gemeente Vlaardingen. De oorzaak van de stank van Koole Tankstorage Minerals ligt  in het verladen van olieproducten van en naar schepen in tanks en de opslag van deze producten in de tanks. Bij de verlading en de opslag kan geur vrijkomen.

Wat doet het bedrijf om de overlast te verminderen?

Sinds januari 2016 heeft het bedrijf een ontgeuringsinstallatie op enkele tanks en bijbehorende verlading. Het bedrijf onderzoekt momenteel de mogelijkheid voor ontgeuring op alle tanks en verladingen. Ook kijkt het bedrijf naar andere, betere, manieren van ontgeuring dan de ontgeuringsinstallatie die nu wordt gebruikt.

Hoe treedt de DCMR op tegen de overlast?

Bedrijven dienen zich te houden aan de voorschriften die de DCMR vastlegt in de vergunning. Koole Tankstorage Minerals is in overtreding als er geuroverlast wordt waargenomen buiten het bedrijfsterrein. Als een bedrijf een overtreding maakt, dwingt de DCMR naleving van de regels af door middel van handhaving. De DCMR heeft op 10 maart 2016 daarom een dwangsom opgelegd bij Koole Tankstorage Minerals op deze geuroverlast.

De hoogte van de opgelegde dwangsom bedraagt totaal € 450.000 verdeeld over 5 invorderingen, oplopend van € 30.000 tot € 150.000. Koole Tankstorage Minerals moet een dwangsom betalen als de DCMR het volgende constateert:

  • er is minimaal één klacht, van buiten het bedrijfsterrein, bij de DCMR meldkamer binnengekomen;
  • uit onderzoek van de meldkamer blijkt dat Koole Tankstorage Minerals de bron is van deze klacht(en).

Daarnaast is proces-verbaal opgemaakt.

Op 23 januari 2017 is aan Koole vanwege herhaalde klachten een daadwerkelijke boete van €30.000 opgelegd. Het bedrijf had de ontgeuringsinstallatie niet aanstaan op de verlading van schip naar tank waardoor geur kon ontsnappen naar de omgeving.

Door de geuroverlast van Koole op 30 maart 2017 startte de DCMR weer het proces tot het innen van de dwangsom.

Sinds donderdagochtend 13 april ontving de DCMR meldkamer meldingen van bedrijven van geuroverlast op hun terrein. Ter plaatse stelde de DCMR vast dat het beladen van een schip bij Koole Tankstorage Minerals de oorzaak was. Tijdens het beladen werden stinkende dampen van een vorige lading naar buiten gedrukt. In opdracht van de DCMR heeft Koole op donderdag de beladingssnelheid teruggebracht om de emissie te verminderen. Dit had onvoldoende resultaat. Om die reden is vrijdag 14 april opdracht gegeven het schip te verplaatsen naar het Calandkanaal en de belading met lichters uit te voeren vanaf een boei in plaats van aan de steiger. De belading van dit schip op het terrein bij Koole leidde tot het onwel worden van verschillende mensen bij buurbedrijven. De DCMR onderzoekt het voorval grondig en zal handhavend optreden.

Onvergunde tanks

Bij een inspectie op 19 januari 2017 constateerde de DCMR dat er bij het bedrijf twee tanks in aanbouw waren, waarvoor nog geen vergunning is verleend. Op het moment van de inspectie was alleen het raamwerk van de tanks aanwezig. De tanks kunnen op die manier nog niet gebruikt worden voor opslag.

Op 2 maart 2017 controleerde de DCMR of Koole Tankstorage Minerals buiten de aangekondigde aanpassingen aan de onvergunde tanks (lasnaad en aanbrengen onderste ringen op de tank in verband met veiligheid) geen verdere aanpassingen zijn gemaakt aan de tanks. Dit was het geval. De DCMR blijft het bedrijf hierop controleren.

Hoe treedt de DCMR op tegen de start van de onvergunde bouw van twee tanks?

De DCMR legt een preventieve dwangsom op om te zorgen dat het bedrijf de tanks niet onvergund in gebruik neemt.

Het bedrijf neemt de aanvraag voor de bouw van de twee tanks mee in de revisievergunningaanvraag.

Daarnaast is proces-verbaal opgemaakt.

Brzo-inspecties

De resultaten van alle Brzo-inspecties in Nederland, ook van Koole Tankstorage Minerals, worden samengevat gepubliceerd.

Milieumeldingen

Olielucht in Vlaardingen

De DCMR ontvangt vanavond 16 stankklachten uit Vlaardingen over olielucht.. Een inspecteur onderzoekt de bron.

Stankoverlast door Koole Tankstorage Minerals B.V.

Sinds zaterdagochtend zijn er 16 klachten binnengekomen van inwoners uit Vlaardingen over stank. Het bedrijf Koole Tankstorage Minerals B.V. veroorzaakt de klachten.

Stankoverlast in Vlaardingen en omgeving

Sinds 16.00 uur meldden 28 inwoners uit Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam stankoverlast bij de meldkamer van de DCMR.

Olielucht in Vlaardingen

Vanmorgen ontving de DCMR meldkamer 14 klachten over een olielucht van inwoners uit Vlaardingen.