DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten

Dossier Koole Tankstorage Minerals

Dossier Rotterdam

Het tank op- en overslagbedrijf Koole Tankstorage Minerals, op de Vondelingenplaat in Rotterdam Botlek, veroorzaakt geuroverlast voor de inwoners van regio Rijnmond. Vanwege de aanhoudende geurklachten heeft de DCMR het bedrijf een dwangsom opgelegd. Inmiddels is hiervan € 300.000 geïnd. Daarnaast is proces verbaal opgemaakt. Vanwege de start van de bouw van twee tanks, zonder vergunning, is door de DCMR ook een last onder dwangsom opgelegd en proces verbaal opgemaakt.

Hier vindt u meer informatie over toezicht en handhaving bij Koole Tankstorage Minerals. Onderaan dit bericht staan de milieumeldingen van de DCMR die zijn verschenen op deze website over het bedrijf.

Koole Tankstorage Minerals

Het Nederlandse bedrijf Koole Tankstorage Minerals Rotterdam richt zich op de op- en overslag van minerale oliën. Het is een Brzo-bedrijf. Voor dergelijke risicovolle bedrijven zijn speciale richtlijnen gegeven in het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). De provincie Zuid-Holland is bevoegd gezag.

In het havengebied bevindt zich ook een andere vestiging van Koole: Koole Tankstorage Pernis voor de opslag van eetbare oliën.

Vergunning

Op Koole Tankstorage Minerals zijn meerdere vergunningen van kracht.  Het bedrijf zit momenteel in het traject voor een revisievergunning. Dit traject is door het bedrijf aangevraagd omdat er twee bedrijven op het Koole terrein één zijn geworden en omdat het bedrijf de bedrijfscapaciteit wil uitbreiden.

Waarom stinkt het bedrijf?

Koole Tankstorage Minerals veroorzaakt geuroverlast. De klachten over geuroverlast van het bedrijf komen vooral van inwoners uit de gemeenten Vlaardingen en Schiedam. De oorzaak van de stank van Koole Tankstorage Minerals ligt in het verladen van olieproducten van en naar schepen in tanks en de opslag van deze producten in de tanks. Bij de verlading en de opslag kan geur vrijkomen.

Wat doet het bedrijf om de overlast te verminderen?

Sinds januari 2016 heeft het bedrijf een ontgeuringsinstallatie op enkele tanks en bijbehorende verlading. Sinds midden 2017 heeft het bedrijf een ontgeuringsinstallatie op de tanks waar veel geuroverlast van was. Het bedrijf onderzocht de mogelijkheid voor ontgeuring op alle tanks en verladingen en is momenteel bezig om deze ontgeuringstechnieken door te voeren. Ook kijkt het bedrijf naar andere, betere, manieren van ontgeuring dan de ontgeuringsinstallatie die nu wordt gebruikt.

Hoe treedt de DCMR op tegen de overlast?

Bedrijven dienen zich te houden aan de voorschriften die de DCMR vastlegt in de vergunning. Koole Tankstorage Minerals is in overtreding als er geuroverlast wordt waargenomen buiten het bedrijfsterrein. Als een bedrijf een overtreding maakt, dwingt de DCMR naleving van de regels af door middel van handhaving. De DCMR heeft op 10 maart 2016 daarom een dwangsom opgelegd bij Koole Tankstorage Minerals op deze geuroverlast.

De hoogte van de opgelegde dwangsom bedraagt totaal € 450.000 verdeeld over 5 invorderingen, oplopend van € 30.000 tot € 150.000. Koole Tankstorage Minerals moet een dwangsom betalen als de DCMR het volgende constateert:

  • er is minimaal één klacht, van buiten het bedrijfsterrein, bij de DCMR meldkamer binnengekomen;
  • uit onderzoek van de meldkamer blijkt dat Koole Tankstorage Minerals de bron is van deze klacht(en).

Daarnaast is proces-verbaal opgemaakt.

Tot nu toe is € 300.000 geïnd. De dwangsom is geïnd voor overtredingen op 23 januari 2017, 18 februari 2017, 30 maart 2017 en 5 maart 2018.

Onvergunde tanks

Bij een inspectie op 19 januari 2017 constateerde de DCMR dat er bij het bedrijf twee tanks in aanbouw waren, waarvoor nog geen vergunning is verleend. Op het moment van de inspectie was alleen het raamwerk van de tanks aanwezig. De tanks kunnen op die manier nog niet gebruikt worden voor opslag.

Op 2 maart 2017 controleerde de DCMR of Koole Tankstorage Minerals buiten de aangekondigde aanpassingen aan de onvergunde tanks (lasnaad en aanbrengen onderste ringen op de tank in verband met veiligheid) geen verdere aanpassingen zijn gemaakt aan de tanks. Dit was het geval. De DCMR blijft het bedrijf hierop controleren.

Hoe treedt de DCMR op tegen de start van de onvergunde bouw van twee tanks?

De DCMR heeft een preventieve dwangsom opgelegd om te zorgen dat het bedrijf de tanks niet onvergund in gebruik neemt.

Het bedrijf neemt de aanvraag voor de bouw van de twee tanks mee in de revisievergunningaanvraag.

Daarnaast is proces-verbaal opgemaakt.

Brzo-inspecties

De resultaten van alle Brzo-inspecties in Nederland, ook van Koole Tankstorage Minerals, worden samengevat gepubliceerd.

Milieumeldingen

Stankoverlast in Vlaardingen

Vlaardingen

Vanaf 8.30 uur maandagochtend 5 maart meldden inwoners van Vlaardingen stankoverlast bij de meldkamer van de DCMR.

Olielucht in Vlaardingen

De DCMR ontvangt vanavond 16 stankklachten uit Vlaardingen over olielucht.. Een inspecteur onderzoekt de bron.

Stankoverlast door Koole Tankstorage Minerals B.V.

Sinds zaterdagochtend zijn er 16 klachten binnengekomen van inwoners uit Vlaardingen over stank. Het bedrijf Koole Tankstorage Minerals B.V. veroorzaakt de klachten.

Stankoverlast in Vlaardingen en omgeving

Sinds 16.00 uur meldden 28 inwoners uit Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam stankoverlast bij de meldkamer van de DCMR.