DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Incidenten Shell zomer 2017

Dossier Pernis

Laatst gewijzigd

In de zomer van 2017 deden zich bij de raffinaderij van Shell Pernis twee incidenten voor.
Op 29 juli 2017 ontstond brand door kortsluiting in een stroomverdeelstation. De fabrieken op het terrein gingen uit bedrijf. Het affakkelen, dat nodig was om alle fabrieken uit bedrijf te halen, was in de wijde omtrek te zien.
Twee dagen later (31 juli) was er weer een incident. Er deed zich een lekkage voor in een leiding van de HF Alkylatie fabriek. Door corrosie was een gat ontstaan en stroomde een aanzienlijke hoeveelheid waterstoffluoride uit een leiding. De brandweer trok waterschermen op om verspreiding van HF buiten de grenzen van de fabriek en het terrein te voorkomen. De lekkage is definitief gestopt door het aanbrengen van een klemband.

Onderzoek
Direct na de incidenten is Shell, na overleg met de DCMR, gestart met het onderzoek naar de oorzaak van de incidenten en het opstellen van de rapportages hierover. DCMR beoordeelde de rapportages. Op basis van de onderzoeksrapporten en gesprekken met de directie van het bedrijf bepaalde het provinciebestuur vervolgstappen.

Vervolgstappen
Shell dient nadere maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen. Als Shell de gestelde termijnen niet nakomt, wordt een last onder dwangsom opgelegd.
De provincie past voor het bedrijf naar aanleiding van de incidenten een verscherpt toezicht regime toe. Dit houdt onder andere een rapportageverplichting over alle 'near misses' (bijna ongevallen) in. Shell is daarnaast onderdeel van het toezicht project voor onderhoudsstops. De veiligheidscultuur zal onder de loep genomen worden.

Maatregelen overige instanties
Door de Zeehavenpolitie is, in samenwerking met de DCMR en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de incidenten bij Shell.
De strafrechtelijke onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.

Documenten
In de bijlagen zijn de documenten opgenomen die ingaan op de incidenten:

Brief Provinciale Staten

Samenvatting stroomstoring

Samenvatting HF lekkage Alkylatiefabriek

Onderzoeksrapportage over de Stroomstoring

Onderzoeksrapportage HF lekkage
 

In bijgaand document staat een kort overzicht van de incidenten.