Monteur computer

Klacht indienen

DCMR Milieudienst Rijnmond probeert zijn taken zo goed mogelijk uit te voeren. Toch is het mogelijk dat u een klacht of tip heeft over onze dienstverlening of een van onze medewerkers. Wij horen dit graag van u.

Ik heb een klacht over DCMR of een medewerker

U kunt een klacht digitaal, per post of telefonisch indienen

  • Via een digitaal formulier 
  • Per e-mail: info@dcmr.nl
  • Per post: DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV, Schiedam
  • Telefonisch: op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via 010 246 80 00

Wat gebeurt er met mijn klacht of tip?

  • U ontvangt per mail een bevestiging dat wij de klacht of tip hebben ontvangen.
  • Als wij uw klacht direct kunnen oplossen, dan nemen wij contact met u op.
  • Als wij uw klacht niet direct kunnen oplossen, dan nodigen wij u uit voor een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting kunt u uw klacht toelichten. Ook kunnen betrokken personen vanuit DCMR, zoals een leidinggevende of medewerker, hun kant van het verhaal vertellen. Leidt dit tot een oplossing? Dan ontvangt u hiervan een bevestiging per mail.  

Is er geen oplossing gevonden tijdens de hoorzitting? Dan oordeelt de directeur van DCMR over de klacht. U ontvangt dan een schriftelijke reactie. 

Bent u niet tevreden met deze reactie? Dan kunt u contact opnemen met de ombudsman van DCMR. 

Ik heb een melding over een bedrijf in het werkgebied van DCMR

Als u een klacht heeft over bijvoorbeeld geluidsoverlast of stank, dan kunt u deze overlast melden bij onze meldkamer.