DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Maarten Talks

Na 18 jaar DCMR Milieudienst Rijnmond neemt directielid Maarten de Hoog afscheid met een openhartig gesprek. Hij blikt terug op successen, maar ook op pijnlijke momenten. En hij kijkt vol optimisme vooruit naar een tijd waarin we steeds meer gezamenlijk, maar ieder vanuit zijn eigen rol, de schouders blijven zetten onder een gezonde, veilige en schone leefomgeving.