DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Gistlucht in Brielle en gemeente Westvoorne

Milieumelding

Vanaf vannacht 3.30 uur komen er klachten binnen bij de meldkamer van DCMR over een gistlucht in Brielle en gemeente Westvoorne. Tot nu zijn er 17 klachten.

Status:Afgerond

De uitrukdienst van de DCMR heeft na onderzoek geconstateerd dat het bedrijf Abengoa de bron is van de stankoverlast. 

 

Zie ook 'Opnieuw inning dwangsom voor stankoverlast door Abengoa'.

 

Meer over de handhaving leest u in het dossier Abengoa