DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Gistlucht in Brielle

Milieumelding

Vanaf 18.00u ontvangt de DCMR meldingen uit Brielle en Vierpolders over een gistlucht. Oorzaak is Abengoa, waar storingen aan de drogers zijn.

Status: Afgerond

De meldkamer heeft tussen 18.00 u en 22.15 u 17 klachten geregistreerd.