DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsklachten over windmolens

Milieumelding

15 klachten uit Heenvliet en Geervliet over het geluid van windmolens kwamen vandaag binnen bij de meldkamer van de DCMR.

Status: Afgerond

De uitrukdienst van de meldkamer was ter plekke, maar kon het geluid van de windmolens niet goed onderscheiden van omgevingsgeluid. De overlast is in dit geval niet vastgesteld.

De windmolens worden afgebouwd en draaien bij wijze van test. Tijdens de testfase is de DCMR bezig om de geluidbeleving scherp in beeld te krijgen en zo goed mogelijk te objectiveren.

 Als er klachten binnenkomen op de meldkamer over geluidoverlast van deze windmolens, stellen toezichthouders van de DCMR een onderzoek in. (Met dien verstande, dat een onderzoek bij incidenten in de industrie niet altijd meteen kan worden uitgevoerd.)

Het onderzoek houdt in dat de toezichthouder zowel buiten als binnen luistert en bij een goed waarneembaar geluidsniveau in een woning een geluidmeting doet. De door de toezichthouder vastgestelde overlast wordt  ook doorgegeven aan de eigenaar van de windmolens, XL Wind. Zij zullen in die gevallen proberen het testprogramma aan te passen, zodanig dat de overlast afneemt.

Na de testfase meet de DCMR ook bij de windmolens zelf, met gespecialiseerde apparatuur. 

 Zie ook een bericht naar aanleiding van klachten van woensdag 9 april.