DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Opnieuw stankoverlast door Abengoa

Milieumelding

Sinds 7 uur vanmorgen ontvangt de DCMR opnieuw 15 stankklachten van inwoners uit Brielle en omgeving. De klachten zijn toegewezen aan het bedrijf Abengoa in Europoort.

Status: Afgerond

Opnieuw stankoverlast door Abengoa

Abengoa heeft aangegeven de RTO rond 13.30 uur weer in gebruik te nemen. Te verwachten valt dat de stankoverlast dan zal afnemen.

Opnieuw stankoverlast door Abengoa

Tot 12 uur vanmorgen heeft de DCMR 25 klachten ontvangen over overlast van Abengoa.   De DCMR kan op deze stankoverlast de dwangsom niet innen. Een storing is een bijzondere bedrijfsomstandigheid. Handhaven kan volgens de wet alleen bij normale bedrijfsomstandigheden. Bij incidenten en storingen kan de DCMR alleen handhaven op het niet melden hiervan aan de DCMR. Abengoa heeft de storing gemeld.

Opnieuw stankoverlast door Abengoa

De DCMR meldkamer heeft tot nu toe 20 klachten ontvangen die toe te kennen zijn aan Abengoa. Vanmorgen heeft het bedrijf via een bedrijfsmelding aan de DCMR doorgegeven dat de luchtreinigingstechniek RTO tijdelijk uit bedrijf is genomen voor vervanging van onderdelen.

Onderzoek naar storingen

Gisteren, woensdag 23 april veroorzaakte het bedrijf ook stankoverlast. Net als gisteren ontstaat de stank doordat de luchtreinigingstechniek RTO op dit moment niet goed werkt.

 De DCMR start een onderzoek naar de storingen van de RTO.