DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsklachten uit Rozenburg

Milieumelding

Op 12 mei zijn er vanaf 19.29 uur 28 klachten bij de meldkamer van de DCMR binnengekomen.

Status: Afgerond

Geluidsklachten uit Rozenburg

Air Liquide is de bron van de geluidsoverlast. Ter voorbereiding van het testen van een nieuwe fabriek, heeft het bedrijf de leidingen met stoom gereinigd. De uitgeblazen stoom veroorzaakte het geluid. Voor vandaag is het bedrijf klaar met de voorbereidingen. Er moeten echter nog meer leidingen worden gereinigd met stoom. Wanneer het bedrijf dit gaat doen, zal men voorafgaand de DCMR informeren over deze voorbereidende handelingen.

Pieptoon en geraas

Mensen die hun klachten bij de DCMR meldden, spraken voornamelijk over een pieptoon dan wel geraas. Naar alle waarschijnlijkheid bevindt de bron van de overlast zich in het Botlekgebied. De uitrukdienst van de meldkamer doet op dit moment onderzoek naar de bron.