DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Klachten over dance-evenement Rotterdam

Milieumelding

Bij de DCMR zijn 15 klachten gemeld over het geluid van dance-evenement The Flying Dutch bij Ahoy in Rotterdam.

Status:Afgerond

Klachten over dance-evenement Rotterdam

Inmiddels zijn er 41 klachten over het evenement. Sommige melders hebben meer dan een klacht  ingediend. Er zijn meldingen ontvangen van 28 verschillende mensen. 

Het evenement op het parkeerterrein van Ahoy vindt plaats van 12.00-23.00 uur. Er worden ca. 40.000 bezoekers verwacht.

De gemeente Rotterdam heeft een vergunning afgegeven voor het evenement. Die kunt u inzien op de site van de gemeente. De DCMR is het hele evenement aanwezig om het geluid te monitoren en te meten.

In de vergunning zijn geluidsgrenswaarden opgenomen. Met geluidsmonitoring wordt hierop gecontroleerd en gehandhaafd. Bij overschrijding wordt de organisator aangesproken en moet hij het geluidsniveau verlagen. De DCMR doet ook metingen. Die worden gebruikt voor evaluatie van het evenement.

Voor deze locatie is gekozen omdat het een van de weinige plekken is waar een evenement van zo’n omvang gehouden kan worden met de nodige faciliteiten voor bezoekers en organisator.