DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsoverlast Vrije Volk Festival Vroesenpark Rotterdam

Milieumelding

De DCMR ontvangt vanaf 12.40 uur 5 klachten van bewoners uit Rotterdam over geluidsoverlast. De overlast komt van het Vrije Volk Festival in het Vroesenpark in Rotterdam. Het festival is om 23.00 uur afgelopen.

Status:Afgerond

Geluidsoverlast Vrije Volk Festival Vroesenpark Rotterdam

In totaal ontving de DCMR 39 klachten over het festival. De laatste klacht is om 23.00 (eindtijd festival) gemeld.

Geluidsoverlast Vrije Volk Festival Vroesenpark Rotterdam

Om 19.00 uur was het aantal klachten opgelopen tot 14. 

De gemeente Rotterdam en de organisatie van het festival zijn door de DCMR op de hoogte gebracht van de klachten. Tijdens het evenement heeft de toezichthouder van de DCMR aangegeven hoe de organisatie het geluid het beste kon afstemmen op de omgeving. Al bij de eerste klachten is de organisator geinformeerd over de overlast.

Evenementenvergunning

De gemeente Rotterdam heeft een evenementenvergunning voor het festival gegeven. Over de geluidsaspecten van deze vergunning heeft de DCMR de gemeente Rotterdam geadviseerd.

Toezicht

De toezichthouder van de DCMR heeft veel contact met de organisatoren van het evenement. Zij worden al bij de eerste klachten gewaarschuwd. Ook als er geen klachten zijn, hebben de DCMR en de organisatie tijdens het evenement steeds contact met elkaar. Zo waarschuwt de toezichtouder de organisatie als de norm voor geluid uit de vergunning wordt overschreden. Daarnaast wordt al aan het begin van het evenement bekeken of de bastonen (die veel overlast kunnen geven) binnen een acceptabele bandbreedte vallen.

Op verzoek van de gemeente meet en monitort de DCMR tijdens het evenement het geluid. Dat doet de organisatie zelf ook. De DCMR kan dus een waarschuwing geven als de organisator de grenswaarden voor geluid uit de vergunning overschrijdt. De DCMR is niet bevoegd om te handhaven, dat doen de politie of toezichthouders van de gemeente.

Grenswaarden

Meer over gemeentelijke evenementenvergunningen en geluidsnormen staat op de website van de DCMR, onder geluidsoverlast evenementen. De klachten die de DCMR registreert worden besproken bij de evaluatie van het festival.