DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsoverlast van het Blijdorpfestival Roel Langerakpark, Rotterdam

Milieumelding

De DCMR ontving vanaf vanmiddag 13.30. uurtot 21.00 uur vijf klachten van bewoners uit Rotterdam over geluidsoverlast. De overlast is afkomstig van het Blijdorpfestival dat plaatsvindt in het Roel Langerakpark, Rotterdam. De gemeente Rotterdam en de organisatie van het festival zijn door de DCMR op de hoogte gebracht van de klachten. Tijdens het evenement heeft de toezichthouder van de DCMR aangegeven hoe de organisatie het geluid het beste kon afstemmen op de omgeving. Al bij de eerste klachten is de organisator geinformeerd over de overlast. Het festival duurt van 13.00 uur tot 23.00 uur.

Status: Afgerond

Evenementenvergunning

De gemeente Rotterdam heeft een evenementenvergunning voor het festival afgegeven. Over de geluidsaspecten van de evenementenvergunning heeft de DCMR de gemeente Rotterdam geadviseerd. De gemeente Rotterdam heeft daarop de evenementenvergunning afgegeven.

Toezicht

De toezichthouder van de DCMR heeft veelvuldig contact met de organisatie van het evenement. Zij worden al bij de eerste klachten gewaarschuwd. Ook als er geen klachten zijn, heeft de DCMR tijdens het evenement steeds contact met de organisatie. Zo waarschuwt de toezichthouder de organisatie als de norm voor geluid die in de vergunning staat wordt overschreden.Daarnaast wordt al aan het begin van het evenement bekeken of de bastonen binnen een acceptabele bandbreedte vallen.

Op verzoek van de gemeente meet en monitort de DCMR tijdens het evenement het geluid. De organisatie meet en monitort zelf ook. De DCMR kan dus een waarschuwing geven als de organisator van het evenement de grenswaarden voor het geluid uit de evenementenvergunning overschrijdt. De DCMR is niet bevoegd om te handhaven. De politie of toezichthouders van de gemeente kunnen de handhaving uitvoeren.

Grenswaarden

Tot nu toe,22.15 uur, meet de DCMR geen overschrijding van de geluidgrenswaarden. Meer over gemeentelijke evenementenvergunningen en geluidsnormen, staat op de website van de DCMR onder 'geluidsoverlast evenementen'. De klachten die de DCMR registreert, worden besproken bij de evaluatie van het festival.