DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsoverlast van festival Cray Sexy Cool in Zuiderpark, Rotterdam

Milieumelding

De DCMR ontvangt vanaf vanmiddag 16.20 uur 15 klachten van bewoners uit Rotterdam over geluidsoverlast. De overlast is afkomstig van het Crazy Sexy Cool 'Outdoor Festival' 2015 dat plaatsvindt in het Zuiderpark, Rotterdam. Gemeente Rotterdam en de organisatie van het festival zijn door de DCMR op de hoogte gebracht van de klachten. Het festival duurt van 12.00 uur tot 23.00 uur.

Status:Afgerond

Geluidsoverlast van festival Cray Sexy Cool in Zuiderpark, Rotterdam

Tot 22.50 uur ontvangt de DCMR 26 klachten van bewoners uit Rotterdam over geluidsoverlast die zijn terug te voeren op het festival Crazy Sexy Cool in het Zuiderpark in Rotterdam.

De DCMR heeft geen overschrijding van de geluidgrenswaarden gemeten.

Evenementenvergunning

Gemeente Rotterdam heeft een evenementenvergunning voor het festival afgegeven. Over de geluidsaspecten van de evenementenvergunning heeft de DCMR de gemeente Rotterdam geadviseerd. De gemeente Rotterdam heeft daarop de evenementenvergunning afgegeven.

Toezicht

Op verzoek van de gemeente meet en monitort de DCMR tijdens het evenement het geluid. De organisatie meet en monitort zelf ook. De DCMR kan een waarschuwing geven als de organisator van het evenement de grenswaarden voor het geluid uit de evenementenvergunning overschrijdt. De DCMR is niet bevoegd om te handhaven. De politie of toezichthouders van de gemeente kunnen de handhaving uitvoeren.

Grenswaarden

Tot nu toe, 22.00 uur, meet de DCMR geen overschrijding van de geluidgrenswaarden.

Meer over gemeentelijke evenementenvergunningen en geluidsnormen, staat op de website van de DCMR onder 'geluidsoverlast evenementen'.

De klachten die de DCMR registreert, worden besproken bij de evaluatie van het festival.