DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Brand in Vlaardingen

Milieumelding

De gezamenlijke hulpdiensten zijn op dit moment bezig met het gecoordineerd bestrijden van een brand in Vlaardingen aan de Oosterhavenkade.

Status: Afgerond

Brand in Vlaardingen

De brand is uit en er is geen brandgevaar meer. Er is geen sprake meer van GRIP. Het gebied is inmiddels afgezet en alleen toegankelijk voor partijen die bij het slopen betrokken zijn. Bij de DCMR zijn geen klachten meer binnengekomen.

Brand in Vlaardingen

De hulpdiensten hebben de gecoordineerde bestrijding van de brand in Vlaardingen teruggebracht tot proporties die passen bij de huidige fase van bestrijding. Van GRIP 3 zijn de hulpdiensten teruggegaan naar GRIP 1. Lees hier meer over de procedures die gelden wanneer de hulpdiensten GRIP instellen. 

 

De reden waarom de hulpdiensten de bestrijding van de brand hebben teruggebracht is omdat de brand is geblust. De brandweer is nu aan het nablussen. Ook het advies om ramen en deuren te sluiten en binnen te blijven is niet meer van kracht.

 

In totaal zijn er bij de DCMR veertien klachten binnengekomen. Alle klachten kwamen uit Vlaardingen en vrijwel alle melders hadden last van stank.

Acht gemelde klachten

Het betreft een brand aan een tandtechnisch lab. De DCMR kreeg zeven klachten over stank binnen en een over visuele hinder. De brand is nog niet geblust. Voor meer informatie over de bestrijding van het incident, zie rijnmondveilig.nl.