DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsoverlast door festival Kunst in het Witte de Withkwartier in Rotterdam

Milieumelding

Vanaf 19.56 uur ontvangt de DCMR klachten van bewoners uit Rotterdam over geluidsoverlast van het festival Kunst in het Witte de Withkwartier. Het festival duurt tot 2.00 uur.

Status:Afgerond

Geluidsoverlast door festival Kunst in het Witte de Withkwartier in Rotterdam

Het totaal aantal geluidsklachten dat binnenkwam bij de DCMR meldkamer over het festival Kunst in het Witte de Withkwartier in Rotterdam is acht. De laatste klacht kwam binnen om 22.58 uur.

Om 22.21 uur staat het totaal aantal klachten op zes. De gemeente Rotterdam heeft een evenementenvergunning voor het festival afgegeven. De DCMR heeft de klachten doorgegeven aan de evenementencoördinator van de gemeente. De DCMR meet niet bij dit festival.

Meer over gemeentelijke evenementenvergunningen en geluidsnormen, staat op de website van de DCMR onder 'geluidsoverlast evenementen'.