DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsoverlast door festival Rotterdam Outdoor

Milieumelding

Bij de DCMR meldkamer zijn zestien klachten over geluidsoverlast binnengekomen over het festival Rotterdam Outdoor dat vandaag plaatsvindt in het Roel Langerakpark in Rotterdam. Het festival duurt tot 23.00 uur.

Status: Afgerond

Geluidsoverlast door festival Rotterdam Outdoor

Het totaal aantal geluidsklachten dat binnenkwam bij de DCMR meldkamer over het festival Rotterdam Outdoor is 25. De DCMR heeft geen overschrijding van de geluidsnorm gemeten.

Klachten

De klachten van inwoners uit Rotterdam kwamen binnen bij de meldkamer tussen 16.10 uur en 20.00 uur.

Evenementenvergunning

De gemeente Rotterdam heeft een evenementenvergunning voor het festival afgegeven. In deze vergunning zijn geluidsnormen opgenomen.

Normen

De DCMR meet bij het festival of aan de normen wordt voldaan. Tot nu toe meet de DCMR geen overschrijding van de geluidsnormen. De DCMR heeft naar aanleiding van de klachten de organisatie verzocht de bassen naar beneden te draaien.

Meer over gemeentelijke evenementenvergunningen en geluidsnormen, staat op de website van de DCMR onder 'geluidsoverlast evenementen'. De klachten die de DCMR registreert, worden besproken bij de evaluatie van het festival.

Toezicht en handhaving

Ook als er geen klachten zijn, heeft de DCMR tijdens het evenement steeds contact met de organisatie. Zo waarschuwt de toezichthouder de organisatie als de norm voor geluid die in de vergunning staat wordt overschreden. Daarnaast wordt al aan het begin van het evenement bekeken of de bastonen binnen een acceptabele bandbreedte vallen.

Op verzoek van de gemeente meet en monitort de DCMR tijdens het evenement het geluid. De DCMR kan een waarschuwing geven als de organisator van het evenement de grenswaarden voor het geluid uit de evenementenvergunning overschrijdt. De DCMR is niet bevoegd om te handhaven. De politie of toezichthouders van de gemeente kunnen de handhaving uitvoeren.