DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Stankcode 1 opgeheven

Milieumelding

Vanaf 16.00 uur geldt stankcode 1 voor het Rijnmondgebied. Door de meteorologische omstandigheden met weinig wind blijft chemische lucht hangen, wat verontreiniging en stankoverlast kan veroorzaken. Bij een stankcode moeten bedrijven maatregelen nemen om dat tegen te gaan.

Status: Afgerond

Stankcode 1 opgeheven

Vanwege de verbeterde weersomstandigheden (zoals meer wind) heft de DCMR stankcode 1 op. Er is vanaf 15.00 uur vanmiddag geen stankcode van kracht.

Stankcode 1 opgeheven

De stankcode blijft voorlopig van kracht. De meteorologische omstandigheden zijn niet veranderd. Bij de meldkamer kwamen tot nu toe 12 klachten binnen van bewoners uit het Rijnmondgebied.

Uit de registraties van elektronische neuzen (e-noses) en waarnemingen van de uitrukdienst blijkt dat het nodig is een stankcode af te geven. Bij de meldkamer kwamen tot nu toe 3 klachten over stank, vanuit Maassluis en Vlaardingen.

 

Stankcode 1 is een voorwaarschuwing voor bedrijven. De code geldt zolang het nodig is. Meer over de stankcodes leest u hier.

Stankcode 1 opgeheven