DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Verhoging benzeen bij Rotterdam-Botlek

Milieumelding

Het luchtmeetnet meet op 24 januari vanaf ca. 7.00 uur een verhoging van benzeen bij het meetpunt Rotterdam-Geulhaven (Botlek). De uitrukdienst van de DCMR onderzoekt ter plaatse wat de oorzaak is.

Status: Afgerond

Verhoging benzeen bij Rotterdam-Botlek

In de namiddag van 25 januari stegen de benzeen-emissies bij het meetpunt Rotterdam-Geulhaven opnieuw. Tussen 18.00 en 19.00 uur werd een waarde gemeten van 98 microgram per kubieke meter. De gemeten waarde neemt nu weer af.

 

De uitrukdienst van de DCMR en het Havenbedrijf konden niet vaststellen wat de bron was van de emissies. De DCMR deed tussen 17.30 en 22.00 uur onderzoek in de buurt van het meetpunt.  

Verhoging benzeen bij Rotterdam-Botlek

De benzeenverhoging bereikte op 24 januari rond 20.00 uur het niveau van 400 microgram per kubieke meter. Daarna daalden de waarden weer. 

 

De DCMR en het Havenbedrijf deden gisteren vanaf 20.00 uur weer enkele uren onderzoek  naar de bron. Er is gemeten bij vermoedelijke bronnen, maar ter plekke was geen emissie van benzeen te meten.     

Verhoging benzeen bij Rotterdam-Botlek

De bron voor de benzeen-emissie is niet vastgesteld.  De DCMR deed vanmiddag met het Havenbedrijf onderzoek op het terrein van  enkele bedrijven in de Botlek en van schepen in die omgeving.

 

De benzeenverhoging steeg vanmiddag nog door maar is inmiddels dalende en weer op het niveau van ruim 90 microgram per kubieke meter. Dat was te zien op het luchtmeetnet. De DCMR doet de metingen voor het Rijnmondgebied. . 

 

De verhoging op het DCMR-meetnet bereikte vroeg in de middag de 90 microgram per kubieke meter.

 

Er is nauwelijks geur waarneembaar, constateerde de uitrukdienst. Er zijn hierover geen klachten binnengekomen bij de meldkamer.