DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Storing meetapparatuur benzeen

Milieumelding

De gemelde benzeenverhogingen van zondag 24, maandag 25 en dinsdag 26 januari zijn veroorzaakt door een storing in de meetapparatuur. De gecorrigeerde weergave laat zien dat er geen hoge benzeen-uitstoot was op die dagen.

Status: Afgerond

Meer informatie en een gecorrigeerde grafiek leest u hier