DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Stankoverlast in Vlaardingen

Milieumelding

Sinds vanavond 18.00 uur ontvangt de DCMR meldkamer klachten van stankoverlast van inwoners uit Vlaardingen.

Status: Afgerond

Stankoverlast in Vlaardingen

De DCMR heeft de technische oplossingen (tijdelijk en permanent) van het bedrijf Koole Tankstorage ontvangen en beoordeeld. De afgelopen dagen is door het bedrijf een tijdelijke geurverwijderingsinstallatie geïnstalleerd. Verder wordt de snelheid van het laden en lossen van de tanks beperkt zodat er minder geur vrijkomt.

Als permanente oplossing voor de geuroverlast worden de tanks, waaruit de geur vrij kan komen, aangesloten op een nieuw te bouwen permanente geurverwijderingsinstallatie. Deze werkzaamheden nemen 2 à 3 weken in beslag, in deze periode wordt de tijdelijke geurverwijderingsinstallatie gebruikt. Gezien de duur en de grote hoeveelheid klachten gaat de DCMR handhaven zoals gebruikelijk bij overlast veroorzakende bedrijven.

Aantal klachten

De klachten zijn toegewezen aan het bedrijf Koole Tankstorage in Rotterdam. In totaal klaagden 16 mensen over een olie-achtige lucht. De klachten kwamen binnen tussen 18.00 uur en 23.15 uur vanavond.

Werken aan een oplossing

Het bedrijf is een schip aan het beladen en heeft de beladingssnelheid verlaagd om zo de stankoverlast te verminderen.

Begin deze week veroorzaakte het bedrijf ook stankoverlast in Vlaardingen en Schiedam.

Koole Tankstorage heeft technische oplossingen voorgesteld om de overlast tegen te gaan. De DCMR beoordeelt momenteel de technische oplossingen. Totdat het bedrijf technische oplossingen heeft doorgevoerd, brengt het bedrijf de beladingssnelheden naar beneden om zo stankoverlast te beperken. Ook andere tijdelijke maatregelen worden doorgevoerd zoals de temperatuur van de tanks die stabiel wordt gehouden in plaats van verwarmd.