DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Stankoverlast regio Haaglanden

Milieumelding

Momenteel is sprake van een klachtengolf verdeeld over de regio Haaglanden en de regio Rijnmond. De Veiligheidsregio Haaglanden heeft tientallen klachten ontvangen. De meldkamer van de DCMR ontving 11 klachten, waarvan 5 uit Maassluis, de overige klachten komen uit Haaglanden.

Status: Afgerond

Stankoverlast regio Haaglanden

Het aangemeerde schip lag aangemeerd bij Vopak Terminal Europoort. Na onderzoek is gebleken dat het aangemeerde schip een defect aan de veiligheidskleppen had. De dampen gingen door het defect grotendeels naar de buitenlucht in plaats van naar de dampverwerking van Vopak. Vopak heeft de belading direct stilgelegd en ook op de eigen website informatie gegeven om omwonenden te informeren.

De DCMR doet nader onderzoek naar de oorzaak van de overlast. Indien overtredingen worden geconstateerd, dan wordt gehandhaafd.

Stankoverlast regio Haaglanden

De uitrukdienst van de DCMR en het Havenbedrijf hebben vastgesteld dat de oorzaak van de stankoverlast lag aan een probleem met de veiligheidskleppen van een schip dat aan de kade lag. Bij het beladen van crude (ruwe olie) naar het schip, kwam de geur vrij die de eerdere overlast veroorzaakte. Het probleem is verholpen en er zijn geen klachten of stankoverlast meer.

De klachten ontstonden vannacht en namen in de loop van de ochtend toe. De Veiligheidsregio Haaglanden is een aantal keer "loos" uitgerukt voor een gaslucht. De overlastgevende geur doet denken aan olie en een gasachtige geur. De geur en klachten nemen op dit moment af.

De uitrukdienst van de DCMR heeft een onderzoek ingesteld in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam. De mogelijke oorzaak ligt bij een schip dat aan het verladen is in het Europoortgebied. Het onderzoek naar de exacte oorzaak van de stankoverlast is nog gaande.