DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidoverlast evenement Niko Open Air in Vlaardingen

Milieumelding

Sinds vanmiddag 13.00 uur ontvangt de meldkamer van de DCMR klachten van omwonenden in Vlaardingen over geluidoverlast als gevolg van het muziekfestival Niko Open Air in het Oranjepark.

Status:Afgerond

Geluidoverlast evenement Niko Open Air in Vlaardingen

Het totaal aantal klachten dat bij de DCMR meldkamer is binnengekomen is 24. 

Om 18.30 uur had de DCMR 12 klachten ontvangen. De DCMR doet ter plaatse geluidmetingen. Bij een overschrijding van de geluidsnorm wordt het geluid teruggebracht, dit is eerder vandaag al gebeurd. Het evenement is vergund door de gemeente Vlaardingen en duurt tot 23.00 uur.