DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Klachten geluidoverlast The Flying Dutch

Milieumelding

Sinds vanmiddag 12.00 uur ontvangt de meldkamer van de DCMR klachten over geluidoverlast als gevolg van het muziekevenement The Flying Dutch.

Status: Afgerond

Klachten geluidoverlast The Flying Dutch

Het totale aantal klachten dat bij de meldkamer van de DCMR is binnengekomen is 37. Hiervan zijn 8 klachten afkomstig uit Barendrecht en één klacht uit Rhoon. De resultaten van de monitoring en metingen worden geëvalueerd met de betrokken partijen.

Klachten geluidoverlast The Flying Dutch

Om 21.50 uur had de meldkamer 26 klachten ontvangen. Hiervan zijn 4 klachten afkomstig uit Barendrecht, waar ook geluidmetingen zijn uitgevoerd. Het geluid is daar waarneembaar. Op de evenementslocatie worden de normen niet overschreden.

Tot 20.20 uur waren dit 16 klachten, waarvan twee uit Barendrecht. De DCMR blijft tot het eind van het evenement ter plaatse om het geluid te monitoren en metingen te verrichten. Het evenement duurt tot 23.00 uur.