DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsklachten bij "Crazy Sexy Cool" in het Zuiderpark

Milieumelding

Op het terrein van het Zuiderpark in Rotterdam vindt vandaag (6 augustus 2016) van 12.00 uur tot 23.00 uur het evenement “Crazy Sexy Cool” plaats. Bij de meldkamer van de DCMR zijn tot 15.30 uur 15 klachten binnengekomen.

Status: Afgerond

Geluidsklachten bij "Crazy Sexy Cool" in het Zuiderpark

Tot 19.50 uur zijn in totaal 40 meldingen over geluidsoverlast bij de DCMR ingediend.

Tot op dit moment zijn er geen overschrijdingen geconstateerd van de geluidgrenswaarden uit de verstrekte evenementenvergunning. Voor meer informatie over de evenementenvergunning, zie het nieuwsbericht.

Geluidsklachten bij "Crazy Sexy Cool" in het Zuiderpark

Het muziekevenement "Crazy Sexy Cool" eindigde zaterdagavond rond 23.00 uur. In totaal zijn 52 meldingen over geluidsoverlast bij de DCMR ingediend.  

De gemeente Rotterdam heeft voor dit evenement een evenementenvergunning afgegeven. De evenementenvergunning is via de volgende link te raadplegen:

http://www.rotterdam.nl/Clusters/BSD/Document%202016/Evenementen/Evenementenvergunning%20Crazy%20Sexy%20Cool%202016.pdf

De DCMR meet en monitort het geluid tijdens het evenement.