DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Broei bij Van Gansewinkel veroorzaakt brandlucht in Vlaardingen

Milieumelding

Broei in een berg houtsnippers bij afvalverwerker Van Gansewinkel veroorzaakt brandlucht in Vlaardingen. DCMR ontvangt 24 klachten.

Status: Afgerond

Broei bij Van Gansewinkel veroorzaakt brandlucht in Vlaardingen

De meldkamer heeft tot 14.00u 26 stankklachten gekregen over brand- en schroeilucht uit Vlaardingen. De houtsnippers smeulen waarschijnlijk nog enkele dagen voordat alles geblust is. De overlast kan dus nog enige tijd aanhouden.

Brandweer en andere hulpdiensten zijn ter plaatse. Allereerst moet de berg uiteen worden getrokken om bij de kern van de broei te komen. Daarna kan er geblust worden. Het bedrijf wordt bevraagd op het plan van aanpak om de broei zo snel mogelijk te beëindigen. In Vlaardingen doet de DCMR luchtmetingen, daaruit blijkt dat er geen reden is tot zorg bij bewoners.