DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidoverlast in Maassluis en Rozenburg

Milieumelding

Vandaag 7 december ontvangt de DCMR 16 klachten uit Maassluis en Rozenburg over geluidoverlast.

Status: Afgerond

Geluidoverlast in Maassluis en Rozenburg

Afgelopen maanden kwamen al eerder enkele geluidklachten binnen bij de DCMR meldkamer. De DCMR heeft daarom een geluidonderzoek gedaan. Hiermee is vastgesteld dat het bedrijf voldoet aan de geluidnormen gesteld in de vergunning.

Gisteren was het geluid zeer waarschijnlijk hoorbaarder dan anders door de weersomstandigheden. Door een inversielaag in de lucht werd het geluid teruggekaatst. 

Sinds zo'n 40 jaar ligt op deze plek aan de Noordzeeweg vaak een werkeiland. Dit eiland ligt er sinds 9 september 2016 en vertrekt volgende week. Die week komt er weer een ander werkeiland te liggen.

De klachten zijn gedurende de hele dag ontvangen. Milieupiket heeft geconstateerd dat het gaat om geluid ten gevolge van werkzaamheden aan het werkeiland de Thialf aan de Noordzeeweg bij Oudkerk b.v.