DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

15 Stankklachten uit Hoek van Holland

Milieumelding

Tussen 00.20 uur en 16.38 uur ontving de DCMR 15 klachten van geuroverlast uit Hoek van Holland.

Status:Afgerond

Er werd vooral geklaagd over een 'zuurkoolachtige' geur. Onderzoek van milieupiket heeft opgeleverd dat de ADM de veroorzaker van de klachten is. Op dit moment volgt vooralsnog geen verdere actie. De opvolging van het onderzoek wordt aan handhaving overgedragen.

Sinds 16.38uur zijn geen nieuwe klachten ontvangen.