DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geen stankcode meer

Milieumelding

Om 10 uur vanmorgen, vrijdag 27 januari, heeft de DCMR stankcode 1 voor het Rijnmondgebied ingetrokken, er geldt dus vanaf 10 uur geen stankcode meer.

Status: Afgerond

De DCMR heeft dit besluit genomen omdat de weersomstandigheden sterk zijn verbeterd en ook beter blijven. Er is onder andere meer wind. Daarnaast zijn de geurklachten van inwoners uit het Rijnmondgebied, bij de DCMR meldkamer, die te relateren zijn aan het weer, sterk verminderd. Ook door de DCMR wordt nauwelijks meer geur waargenomen in het gebied.

Als de DCMR stankcodes afkondigt, moeten bedrijven maatregelen nemen om luchtverontreiniging tegen te gaan.