DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Olielucht in Vlaardingen

Milieumelding

Vanmorgen ontving de DCMR meldkamer 14 klachten over een olielucht van inwoners uit Vlaardingen.

Status:Afgerond

De klachten kwamen binnen tussen 7 uur en 11.03 uur vanmorgen. De DCMR heeft de overlast onderzocht. De klachten zijn toegekend aan het bedrijf  Koole Tankstorage Minerals BV Petroleumweg 30 Rotterdam. Het bedrijf was vanmorgen laagzwavelige aromaten aan het lossen uit een schip in een tank op de wal. Bij deze lossing is de geur vrijgekomen. De lossing is om 11 uur vanmorgen gestopt. De DCMR gaat na of het bedrijf in overtreding was. Zo ja, dan volgt handhaving.