DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Smog in het Rijnmondgebied

Milieumelding

De luchtkwaliteit in Nederland is momenteel slechter dan normaal, in de provincie Zuid-Holland (met name Den Haag en Rotterdam) slechter dan in de rest van Nederland. Hierdoor treedt het zogenoemde smogeffect op. Het smogeffect wordt veroorzaakt door de actuele weersomstandigheden.

Status: Afgerond

De luchtkwaliteit is de komende dagen ’onvoldoende’ volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtweg aandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke inspanning te vermijden. Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart‐ en vaatziekten kunnen last ondervinden. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast. De DCMR heeft zondag 22 januari stankcode 1 ingesteld voor het Rijnmondgebied. Deze wordt vandaag maandag 23 januari om 16 uur verhoogd naar stankcode 2, omdat de verwachting is dat de weersomstandigheden niet verbeteren.

De actuele luchtkwaliteit kunt u vinden op internet.

Op de website van het RIVM staat informatie over de landelijke verwachting met betrekking tot smog.