DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Stankcode 1

Milieumelding

Zondag 22 januari is om 15:30 uur stankcode 1 afgegeven vanwege de ongunstige meteorologische omstandigheden in het gehele Rijnmond gebied.

Status: Afgerond

Stankcode 1

De DCMR geeft maandagmiddag 23 januari om 16 uur stankcode 2 af. Gisteren was stankcode 1 al van kracht.

De verhoging naar stankcode 2 doet de DCMR om een aantal redenen. Het aantal klachten van inwoners uit het hele Rijnmondgebied die niet te relateren zijn aan een bepaalde bron blijft toenemen. Daarnaast geeft het KNMI aan dat de weersomstandigheden gelijk blijven, alleen donderdag en vrijdag iets verbeteren, maar daarna weer verslechteren. Ook de DCMR collega's, die momenteel in het gebied zijn, stellen vast dat er op meerdere plekken geuroverlast is.

Stankcode 1

Het aantal stankklachten van inwoners uit het hele Rijnmondgebied over uiteenlopende geuren is maandag 23 januari om 10.00 uur opgelopen van 16 naar 29.

Sinds het begin van de zondagmiddag tot 22:00 uur zijn 16 klachten binnengekomen die niet direct zijn te relateren aan een bron of stadsdeel. De omschrijving van de klachten is heel divers (vies, chemisch, olieachtig, loodgeur). De klachten komen uit Maasdijk, Maassluis,  Vlaardingen, Rotterdam en Brielle.

 

De verwachting is dat de ongunstige meteorologische omstandigheden nog een paar dagen zullen aanhouden.

Als de DCMR stankcodes afkondigt, moeten bedrijven maatregelen nemen om luchtverontreiniging tegen te gaan.