DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Terug naar stankcode 1

Milieumelding

Vandaag, woensdag 25 januari, om 16.00 uur brengt de DCMR stankcode 2 terug naar stankcode 1.

Status: Afgerond

Om 16 uur weer stankcode 1

De DCMR gaat terug naar stankcode 1 om diverse redenen. Het aantal klachten van inwoners uit het hele Rijnmondgebied over geuroverlast, dat is te relateren aan de weersomstandigheden, neemt af. Ook stelt de DCMR zelf in het gebied vast dat de geur afneemt. Verder geeft het KNMI aan dat de weersomstandigheden in het Rijnmondgebied aan het einde van de middag, woensdagmiddag 25 januari, verbeteren. Het klaart op en de wind zal iets toenemen.

Als de DCMR stankcodes afkondigt, moeten bedrijven maatregelen nemen om luchtverontreiniging tegen te gaan.

Bij stankcode 1 geldt dat bedrijven die daarover voorschriften in hun vergunning hebben, verplicht zijn om informatie over actuele emissies en verladingen van stankstoffen door te geven aan de meldkamer van de DCMR. Ook moeten zij extra alert zijn bij werkzaamheden die stank kunnen veroorzaken.