DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Stankcode 2 nog steeds van kracht

Milieumelding

DCMR heeft maandag 23 januari om 16 uur stankcode 2 afgegeven voor het Rijnmondgebied. Deze code blijft nog van kracht.

Status:Afgerond

Zondag 22 januari was stankcode 1 al van kracht. De verhoging naar stankcode 2 is om een aantal redenen. Het aantal klachten van inwoners uit het hele Rijnmondgebied die niet te relateren zijn aan een bepaalde bron blijft toenemen. Daarnaast geeft het KNMI aan dat de weersomstandigheden gelijk blijven, alleen donderdag en vrijdag iets verbeteren, maar daarna weer verslechteren. Ook de DCMR collega's, die in het gebied zijn, stellen vast dat er op meerdere plekken geuroverlast is.

Bij stankcode 2 moeten bedrijven in het Rijnmondgebied hun emissies beperken of mogen bepaalde activiteiten niet meer uitvoeren.