DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Veel stankklachten vanuit gebied tussen Dordrecht en Oostvoorne

Milieumelding

Vanaf vannacht 05.28 uur 7 februari krijgt de DCMR klachten binnen vanuit een gebied tussen Dordrecht en Oostvoorne. De omschrijving is divers maar het meest wordt een rooklucht genoemd. Een eenduidige bron is nog niet gevonden. Het aantal klachten is groot en blijft oplopen.

Status: Afgerond

Veel stankklachten vanuit gebied tussen Dordrecht en Oostvoorne

Laatste update klachtengolf geuroverlast: om 21.45uur op dinsdagavond 7 februari waren er 641 klachten binnengekomen. Gedurende de nacht zijn daar geen nieuwe klachten meer bijgekomen.Tot nu toe is de bron niet achterhaald.

Veel stankklachten vanuit gebied tussen Dordrecht en Oostvoorne

Update 9: laatste stand van de meldingen: nu 613 geurklachten. Het aantal klachten neemt niet meer fors toe.

Veel stankklachten vanuit gebied tussen Dordrecht en Oostvoorne

Update 8: het totaal aantal klachten is nu 536. De geurklachten houden nog wel aan maar zijn flink afgenomen. De bron is niet meer te achterhalen. Onderzoek en navraag bij de autoriteiten in Duitsland heeft niets opgeleverd. De verwachting is dat in de loop van de middag de geur verdwenen is. In het oosten van Brabant is de geur inmiddels niet meer waarneembaar.

Veel stankklachten vanuit gebied tussen Dordrecht en Oostvoorne

Update 7: Het aantal geurklachten is opgelopen tot 480. Meldingen komen nog steeds binnen. Het onderzoek naar de bron is nog gaande. Het vermoeden is nog steeds dat de bron in Duitsland ligt en het onderzoek wordt voornamelijk daar uitgevoerd. De DCMR heeft het uitdrukkelijke verzoek om klachten alleen te melden via het online klachtenformulier.

Veel stankklachten vanuit gebied tussen Dordrecht en Oostvoorne

Update 6: Het aantal geurklachten is opgelopen tot 400. Meldingen komen nog steeds binnen. Het onderzoek naar de bron is nog gaande. De DCMR heeft het uitdrukkelijke verzoek om klachten alleen te melden via het online klachtenformulier.

Veel stankklachten vanuit gebied tussen Dordrecht en Oostvoorne

Update 5: Het aantal geurklachten is opgelopen tot 351. Meldingen komen nog steeds binnen. De DCMR heeft het uitdrukkelijke verzoek om klachten alleen te melden via het online klachtenformulier.

Veel stankklachten vanuit gebied tussen Dordrecht en Oostvoorne

Update 4: Het aantal klachten is opgelopen tot 304 en de meldingen blijven binnenkomen. De bron wordt vooralsnog gezocht in Brabant en Noord Limburg. Ook Duitsland is in het zoekgebied opgenomen. De omgevingsdiensten van Brabant en Limburg hebben nauw contact met de DCMR.

Veel stankklachten vanuit gebied tussen Dordrecht en Oostvoorne

Update 3: het aantal klachten is toegenomen tot 252 klachten. De omgevingsdiensten zoeken nog naar de bron. Het uitdrukkelijke verzoek is om klachten alleen te melden via het online klachtenformulier.

Veel stankklachten vanuit gebied tussen Dordrecht en Oostvoorne

Update 2: Op dit moment staat de teller op 150 klachten. De klachten stromen nog steeds binnen. Uit contact met omgevingsdienst Midden West Brabant en Brabant Noord lijkt de bron te liggen in het Brabant Noord of Limburg Noord gebied. Mogelijk zelfs uit Duitsland. De omgevingsdiensten houden elkaar op de hoogte. Het uitdrukkelijke verzoek is om klachten alleen te melden via het online klachtenformulier.

Veel stankklachten vanuit gebied tussen Dordrecht en Oostvoorne

Update 1: Het aantal klachten naar aanleiding van de geuroverlast is dermate hoog dat de meldkamer van de DCMR overbelast dreigt te raken. Het uitdrukkelijke verzoek is om klachten alleen te melden via het online klachtenformulier.

 

Zowel in het gebied van de DCMR als in de regio van de omgevingsdienst Zuid Holland Zuid en Omgevingsdienst Midden West-Brabant komen stankklachten. Zowel de wachtdienst van ZHZ als het milieupiket van de DCMR heeft een waarneming gedaan. De omschrijvingen van de stank lopen uiteen van hondenvoer tot verbrand rubber en rooklucht.